04. maj 2018

OLLERUPGYMNASTIKKEN

OLLERUPGYMNASTIKKEN

Dansk gymnastiks internationale flagskib gennem 100 år. - En bog på dansk og en engelsksproget version i anledning af 100-året for Gymnastikhøjskolen i Ollerups grundlæggelse.

Historien om Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som kickstartede hele tendensen til idrætshøjskoler, og som i første del af det 20. århundrede satte Danmark på det gymnastiske verdenskort.

Det undersøges om

  1. Gymnastikhøjskolens udvikling politisk kan ses som en bevægelse fra lys til mørke, fra Niels Bukhs højreekstremisme til den nuværende skoles deltagelse i arrangement af Demokratifestivalen på Sydfyn med skiftende statsministre og oppositionsledere som hovedtalere?
  2. Kan Ollerupgymnastikken ses som oprindeligt moderniserende for det danske landbosamfund præget af andelsbevægelse og grundtvigiansk kulturrevolution?
  3. Hvordan står Gymnastikhøjskolen i dag i det gymnastikfaglige landskab i forhold til tiden før 1950 og Niels Bukhs død samme år?
  4. Hvordan spiller den ny kunst på Ollerup, det nye motorikcenter, de omfattende renoveringer, ikke mindst af den indendørs neoklassicistiske svømmehal, samt den kommende sydfynske Arena sammen med anlæggets oprindelige idé?
  5. Kan Gymnastikhøjskolens succes ses som et konstruktivt modsvar til diskursen om ”Udkants-Danmark”?

Metodik

  1. Semistrukturerede interviews med 20 informanter af begge køn og både elite og bredde herunder den nuværende forstander Uffe Strandby, den tidligere forstander Gunnar B. Hansen, samt den tidligere underviser på kvindegymnastikholdet Hanne Birkedal.
  2. Kildekritik på dokumenter i den centrale kildegruppe: Gymnastikhøjskolens arkiv.
  3. Visuel analyse af Gymnastikhøjskolens store fotografi- og filmsamling.
  4. Observation ved jubilarsammenkomst og demokratifestival, sommeren 2018.

Teoretisk inspiration

Teoretisk inspiration fra den tyske filosof Peter Sloterdijks tanker om, at en selvforvandlende praksis gennem øvelser er et genkommende tema i menneskets historie, der spænder fra religion og filosofi til musik og sport.

I bogen ”Du skal ændre dit liv” fra 2011 viser Sloterdijk hen til, at det moderne menneske derfor ikke kan ændre sig alene ved en viljesagt eller via nye forestillinger. Det er nødt til at træne for langsomt at få de nye koder ind under huden, og her er det projektets tese, at gymnastikken er central i ungdommens dannelsesproces gennem det tyvende århundrede og især i dets første halvdel.

Finansiering og tidshorisont

Gymnastikhøjskolen har givet 750.000 kr. projektet, der løber fra november 2017 til november 2019.

Forlag: Syddansk Universitetsforlag.

Kontakt

Hans Bonde, hbonde@nexs.ku.dk