Oplevelser i Mindfulness – Københavns Universitet

Oplevelser i Mindfulness

Dette projekt er del af et større forskningsprojekt inden for alternativ medicin under Københavns Universitet (se: www.kufab.ku.dk), og målet med denne del af projektet er at udforske deltagernes oplevelser med kurser i "mindfulness meditation" (MM).

Datamateriale: 3 x 16 interviews per behandlingsform, observationsnoter, klientdagbøger, behandlerinterviews.

Formålet med projektet er at beskrive, når en behandling 'virker', og hvorledes den så opleves at virke på den pågældende klient og hvilke fortællinger klienten udformer om sit behandlingsforløb og det der sker med klienten og dennes sundheds- eller trivselsmæssige udfordringer (fx stress, lettere depression, strukturering af hverdagen).

Projektet støttes af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.
Projektet startede i 2006 og forventes at fortsætte et par år.  

Projektansvarlig: Reinhard Stelter
- i samarbejde med: Inge Kryger-Petersen, Charlotte Baarts og Bo Jacobsen (Sociologisk Institut, Københavns Universitet)

Se mere på: https://kufab.ku.dk/undersogelser/kropslige_oplevelser/

Andet materiale

Mindfulness i Gymnasiet (pdf, 1.033 kb)
Speciale af Martha Bendsen

Mindfulness meditation kan hjælpe mod stress og fobier 
Videnskab.dk - 16. februar 2011

Meditation virkede stik mod hensigten
jp.dk - 22. februar 2011