Mentoring af iværksættere – hvorfor overlever flere iværksættere med en mentor ombord?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Mentoring af iværksættere

Hvorfor overlever flere iværksættere med en mentor ombord?

v/ Thomas Hørdam

Thomas HørdamThomas har arbejdet i det danske erhvervsfremmesystem gennem de sidste 20 år på kommunalt og regionalt niveau og er i dag ansat på DTU, hvor han faciliterer forskersamarbejder og mentorprogrammer for iværksættervirksomheder. Thomas er fast underviser og oplægsholder på den amerikanske konference INBIA, hvor han certificerer Mentor Program Managers.

Introduktion til foredraget

Thomas Hørdam har gennem de sidste 10 år matchet iværksættere med de rette mentorer som led i sine forskellige stillinger i det danske erhvervsfremmesystem. På baggrund af sine erfaringer har Thomas udviklet en model for at drive mentorprogrammer, hvor succesraten blandt de deltagende iværksættere er høj.

Thomas vil fortælle om sine erfaringer og komme ind på:

  • Hvordan adskiller mentoring sig fra rådgivning og coaching
  • Hvad er en god mentor og hvilke personlige egenskaber er afgørende hos mentoren
  • Hvordan sikrer man dette rette match mellem mentor og mentee
  • Hvad er de mest typiske faldgruber i et mentorprogram, og hvordan undgår man dem

Thomas vil også fortælle historien om, hvordan hans koncept har fundet vej til USA og anvendes i flere amerikanske iværksættermiljøet.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.