Konsultations Psykologi – Coaching Psykologi og disciplinen Executive Coaching

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Konsultations Psykologi

Coaching Psykologi og disciplinen Executive Coaching

v/ Ole Michael Spaten og Tanja Ryberg Jensen

Ole Michael Spaten

Ole Michael Spaten er cand. psyk. aut. og phd (psyk), specialist i psykoterapi, accred. coaching psykolog og fellow i ISCP, leder Coaching Psychology Unit og lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Se mere på https://orcid.org/0000-0003-3402-9963.

Tanja Ryberg JensenTanja Rybjerg Jensener cand. psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og executive coaching med fokus på at forbedre trivsel på arbejdspladsen. Tanja er samarbejder med Ole på Coaching Psychology Unit, Aalborg Universitet.

Introduktion til foredraget

  Over mere end 100 år har psykologi som videnskabelig disciplin spredt sig over en række arbejdsområder, hvoraf tre af dem er konsultations-psykologi, coaching-psykologi og executive coaching. Nogle forskere forstår coaching psykologi som en praksis, der er integreret i konsultationspsykologi som ”business-intervention”.

  Præsentationen giver et kort overblik over forskellige tilgange til konsultation og coaching psykologi med udgangspunkt i to spørgsmål:

  1. Hvordan bliver man konsultationspsykolog?

  2. Hvordan oplever psykologer at arbejde inden for dette felt?

  Kilburg foreslår allerede i 1996, at executive coaching kan forstås som en intervention inden for rammen af konsultationspsykologi. Foredraget fremlægger et litteraturreview af executive coaching. Empirisk baserede studier, der undersøger erfaringer og effekter af executive coaching er meget sjældne.

  Ole og Tanja præsenterer desuden resultater af en kvalitativ undersøgelse af seks danske ledere og deres oplevelse af at modtage executive coaching.

  Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.