Coaching – Københavns Universitet

Coaching

Coaching Psychology Unit

Vi bedriver teoretisk og empirisk forskning inden for coaching og coachingpsykologien og søger at formidle vores og andres forskning og udviklingsarbejde.

Vi underviser inden for coaching på samtlige universitære uddannelsesniveauer og er interesseret i et samarbejde omkring coaching med aftagere inden for idræt, erhvervsliv og sundhedssektoren, herunder konsulentopgaver, kurser, fælles forskningsprojekter etc.

Coaching og coachingpsykologi indgår i Københavns Universitets Tværgående Forskningsstyrkeområde ”Selvet”. 

Foredragsrække om coaching

Foredragsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og coachingpsykologien og samtidig forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching, coachingpsykologien i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Aktuelle forskningsprojekter

Igangværende ph.d. projekter

 • Silke Dankers:
  Promoting Inclusion Through Team Sport Activities
 • Line Fredens:
  Kunstneriske læreprocesser i et enaktivt perspektiv
 • Ebbe Lavendt:
  Positiv psykologisk coaching – hvordan forskning kan anvendes i praksis.
 • Morten Bertelsen:
  Coachingrelationen – en kvalitativ videobaseret undersøgelse af coachens bidrag til en virkningsfuld forandringsorienteret dialog.

Udvalgte tidligere forskningsprojekter

Forsvarede ph.d. afhandlinger om coaching

Recap - rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner v/Christel Halvor Trøstrup

Christel Halvor Trøstrup forsvarede 28. september 2018 sin ph.d. afhandling: Recap - rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner.

Unge, holdspil og medborgerskab v/ Knud Eske Ryom

Knud Eske Ryom forsvarede 1. september 2017 sin ph.d. afhandling: Unge, holdspil og medborgerskab. Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro