Coaching – Københavns Universitet

Coaching

Coaching Psychology Unit

Vi bedriver teoretisk og empirisk forskning inden for coaching og coachingpsykologien og søger at formidle vores og andres forskning og udviklingsarbejde.
Vi underviser inden for coaching på samtlige universitære uddannelsesniveauer og er interesseret i et samarbejde omkring coaching med aftagere inden for idræt, erhvervsliv og sundhedssektoren, herunder konsulentopgaver, kurser, fælles forskningsprojekter etc.
Coaching og coachingpsykologi indgår i Københavns Universitets Tværgående Forskningsstyrkeområde ”Selvet”. 

Aktuelle forskningsprojekter

Udvalgte tidligere forskningsprojekter

Aktuelle ph.d. projekter

 • Ebbe Lavendt
  Positiv psykologisk coaching – hvordan forskning kan anvendes i praksis.
 • Morten Bertelsen
  Coachingrelationen – en kvalitativ videobaseret undersøgelse af coachens bidrag til en virkningsfuld forandringsorienteret dialog.
 • Knud Ryom
  Unge, holdspil og medborgerskab - at kombinere holdspil med coaching og mentoring.
 • Karen Seierøe Barfod
  How is udeskole understood by Teachers?
 • Christel Trøstrup
  Hvordan kan narrativ coaching anvendt i naturlige omgivelser styrke livskvaliteten hos par, hvor den ene er kræftramt?

Foredragsrække

Video