Coaching - spiritualitetens refleks i det moderne

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Tobias Dam Hede

Tobias Dam Hede, Ph.d. inden for coaching og filosofi, seniorkonsulent i Rambøll Management-Attractor. Forfatter af bogen "Coaching - samtalekunst og ledelsesdisciplin"

Foredraget argumenterer for at coachingdiskursen ikke primært har sin oprindelse i sporten, men derimod i en fleksibel model for sammenhængen mellem ledelse, subjektivitet og erkendelse. En sammenhæng, som især genkendes i forestillinger om spiritualitet.

Med inspiration fra Michel Foucault introduceres til en forståelse af coaching som "en truth game performance". Her åbnes for en ny måde at fortælle coachingsamtalens teori og praksis.

Nøgleord: Samtalekarismaet, Jeg-Du-hypotesen, symmetriproblemet, "the schema of conversion", governmentality.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.