Coaching som sundhedsydelse til ældre borgere

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Coaching som sundhedsydelse til ældre borgere

v/ Trine Wulff

I et dansk forskningsprojekt blev der udviklet og afprøvet en evidensbaseret coachingmodel benævnt Bedre Balance Coaching. Studiedesignet var en randomiseret kontrolleret afprøvning, og resultaterne er opgjort med fokus på udvalgte helbredsmarkører, hospitalskontakter samt forbrug af kommunale ydelser. Trods et begrænset materiale faldt analysens resultater positivt ud, til fordel for coaching-interventionen. Der er desuden foretaget en kvalitativ analyse af godt 350 coachingsamtaler, der fokuserer på de motiverende faktorer. Analysen er foretaget ved hjælp af metoden IPA (Interpretational Phenomenological Analysis).

Resultaterne fra begge analyser vil blive præsenteret og diskuteret i foredraget. Desuden vil en ny samtalemodel udviklet til sundhedspersonale, der arbejder på Ældreområdet kort blive præsenteret. Metoden er primært baseret på resultaterne af forskningsprojektet.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular/p>

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.