Skitser til en postmoderne coaching psykologi

Professortiltrædelsesforelæsning

Reinhard Stelter

Professor Reinhard Stelter tiltræder et professorat i sports- og coaching psykologi ved Institut for Idræt.  I den anledning inviterer Institut for Idræt til tiltrædelsesforelæsning med titlen - Skitser til en postmoderne coaching psykologi.

”There is a sense here, but not safe sense. Sense made here is limited, local, provisional and always critical. Self-critical. There is a sense within the postmodern moment. That is the postmodern”
(B. K. Marshal, 1992, 2).

Vi lever i et samfund, hvor selv-refleksivitet ofte betegnes som central nødvendighed for den enkelte. Med dette udgangspunkt vil Reinhard Stelter tydeliggøre de særlige krav, der stilles til udformning af en coaching, som er levedygtig i vores sen- eller postmoderne tidsalder. 

Forsøg på at opnå kontrol over sig selv og sin omverden bliver til et uopnåeligt projekt. Psykologien som modernitetens videnskab har fejlet her. Vi må lære at leve med – og at drage nytte af – diversitet, mangfoldighed og dynamisk foranderlighed i alle livsområder. 

At se sig selv i relation til andre og samtidigt forankre sig i nuet, at se på værdier og personlig og social mening kan være vejen til etablering af en postmoderne coaching psykologi, som ser socialkonstruktionisme og fænomenologi i et nyt samspil med hinanden.

Tid

Mandag den 23. marts 2009 kl. 15.30

Sted

H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 1, Universitetsparken 5 2100 København Ø

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.