Anvendelse af coaching i en organisatorisk kontekst - og refleksioner over mulige konsekvenser heraf

Formidlingsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Kim Gørtz

Kim Gørtz, filosof, erhvervs phd studerende i Nordea/DPU.

Kim Gørt præsenterer nogle af sine resultater fra sit forskningsprojekt, som fokuserer på funktionen af coaching i en organisatorisk kontekst (case: Nordea).

På denne baggrund lægger han op til en dialog som tilsigter at belyse, hvilke konsekvenser (gode som dårlige) det har for både coach-disciplinen og den pågældende organisation, når de møder hinanden - på hinandens grund - samt i mellemrummet (= den nye grund).

Forelæsningerne finder sted på

Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM hallen 1. sal, Store auditorium.
Alle arrangementer afsluttes med et lille netværkstraktement i Institut for Idræts kantine.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, KLEO, kompetence Enheden, KU og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2008.