Den kierkegaardske samtalesløjfe – et kierkegaardsk blik på dialogholderens selvforhold i tredje generationscoaching og protreptik

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Pia Orloff Houmark

Pia Orloff Houmark har gennemført Kierkegaard-studier ved Teologisk Fakultet KU, master i business coaching MBC, psykoterapeut MPF, MDSP, cand.scient. idræt. Adjunkt ved Institut for Ledelse og Forvaltning, Metropol. Forfatter til bogen ”Den kierkegaardske samtalesløjfe. Kierkegaard, protreptik og tredje generations coaching.”

"Den kierkegaardske samtalesløjfe” er et eksistensfænomenologisk og narrativt perspektiv på samtaler, som er forankret i de filosofiske og psykologiske indsigter, som Søren Kierkegard bidrager med i sine beskrivelser af menneskets eksistens. I foredraget præsenteres samtalesløjfen og det vises, hvordan idéen om at ”tale selvet frem i kierkegaarske sløjfer” kan knyttes an til den grundintention og de dialogiske kapaciteter, der fordres og befordres af dialogholderen i tredje generations coaching og protreptik.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.