Læring i praksis gennem undervisning og forskning

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Poula Helth

Poula Helth er projektleder for ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab” på Center for Virksomhedsudvikling og -ledelse, PEØ/CBS, ekstern lektor på CBS og forfatter til et utal af bøger om ledelse og det personlige lederskab.

For at styrke lederes læring i praksis kan lederne anvende en form for coaching, som indebærer, at de udvikler mere effektive metoder til at arbejde med egne cases og problemstillinger i forbindelse med kompetenceudvikling.

Når coaching anvendes for at styrke lederes evne til at lære, kan formålet være at skabe:

  1. Et målrettet uddannelsesforløb tilpasset den enkeltes behov for kompetenceudvikling.
  2. En bedre forankring af det lærte i egen praksis, for derved at skabe forbindelse mellem teori og praksis.
  3. Et praksisnært uddannelsesforløb, som forbedrer den organisatoriske læring.

Læringsbaseret coaching er en metode, der kan anvendes i forbindelse med undervisning og i forskning.

Oplægget vil indeholde eksempler på de nævnte anvendelsesmuligheder.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.