Peak experience interview

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Erik Jarlnæs

Erik Jarlnæs er stifter af Bodynamic Institute, har gennem 30 år trænet fagfolk i kropspsykoterapi både i Danmark og i en række andre lande. Tidligere dansk mester i 400 m hækkeløb i 1970-72.

Vi har alle haft Peak Experiences – oplevelser, der løfter vores livskvalitet i bestemte øjeblikke. Det er oplagt at finde en sådan oplevelse frem fra hukommelsen og bruge den til at forbedre fx konkrete arbejds- eller fritidssituationer.

På Syddansk Universitet bruger de "The Peak Interview - as used in coaching". Idéen er, at man gennem interview kortlægger, hvilke elementer der gik forud for peaket, for således at kunne bruge disse elementer til fx at forbedre konkurrenceresultater. Et peak finder altid sted i en kontekst, og det handler om at få beskrevet denne, samtidig med at kropslige sansninger også inddrages.

En konkurrencesejler opdagede i et peak oplevelses-interview, at han sansede hele kroppen - han gik i ét med vandet og i ét med vinden. I coaching-delen fandt vi ud af, hvordan han kunne tage dette med sig ind i startøjeblikket og i selve sejladsen for dermed at optimere indsatsen. Samtalen blev løbende suppleret via telefonkontakt efter hver sejlads, og inden den efterfølgende sejlads 20-30 min. senere. Han endte med at blive dansk mester.

I foredraget vil Erik definere peak oplevelsen og beskrive selve interviewet og dets anvendelse i praksis.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.