Medarbejdermagt i ledelsesbaseret coaching

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Asbjørn Molly

Asbjørn Molly er studieadjunkt ved Aalborg Universitet-Cph, fagkoordinator for Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring. Tidligere chefkonsulent ved Rambøll Management Consulting ATTRACTOR og medforfatter af bl.a. Systemisk coaching; en grundbog og Ledelsesbaseret coaching.

I forskningen og i ledelseslitteraturen har der de seneste år været et stigende fokus på lederens rolle og magtudøvelse i forbindelse med afholdelsen af ledelsesbaserede coachingsamtaler. Flere har anlagt et kritisk perspektiv og påpeget de (mere eller mindre skjulte) positionerings- og disciplineringspraksisser, som medarbejderen udsættes for.     

Men hvilke muligheder har medarbejderen for magtudøvelse i coachingsamtalen?
Dette vil Asbjørn Molly undersøge med afsæt i en konkret casefortælling. Det teoretiske udgangspunkt er Foucaults magtbegreb, særligt som det kommer til udtryk i hans begreber om sandhedsspil og dispositiv. Sigtet er at vise, hvordan forskningens og ledelseslitteraturens hidtidige fokus på lederens magtudøvelse med fordel kan suppleres af en forståelse af magten i coachingsamtalen som relationelt samskabt og produktiv for såvel leders og medarbejders forståelses- og handlemuligheder.

Forelæsningen finder sted i Auditorium 5, H. C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5, 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.