Krop, kinæstetisk empati og pædagogisk tone i lære- og coachingprocesser

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Charlotte Svendler Nielsen

Charlotte Svendler Nielsen, ph.d., adjunkt i sektion ”Krop, læring og identitet, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Hvordan kan en øget bevidsthed om kroppens rolle i lære-og coachingprocesser bidrage til forbedrede læringsmuligheder for deltagerne, hvad enten de er skolebørn, universitetsstuderende eller andre?

Foredraget sætter fokus på begreberne kropslighed, kinæstetisk empati, ’pædagogisk tone’ og giver med konkrete eksempler indblik i, hvordan de begreber kan have betydning for bedre at forstå og arbejde med kroppens rolle i coachingprocesser.

Foredraget vil også sætte spørgsmålstegn ved, hvordan den hollandske pædagog Max van Manens begreb ’pædagogisk tone’ som en måde at forstå stemning i relationelle processer kan være relevant i for eksempel coaching seancer og om man kan forstå ’tredje genrations coaching’ som en form for pædagogisk strategi?

Forelæsningerne finder sted i
Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information
Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.