Forskningsprofil

Idræt, individ & samfund

Sektionen Idræt, individ & samfund beskæftiger sig bredt med humanistisk-samfundsvidenskabelig forskning inden for idræt, krop og bevægelse som kulturelle fænomener og som lærings- og identitetsskabende rum.

Den historisk-sociologiske forskning omfatter såvel teoretiske analyser som empiriske undersøgelser af idrætten. Der forskes i befolkningens idrætsvaner med køn, etnicitet, klasse og alder som centrale parametre. Der forskes endvidere i, hvordan idrætten har udviklet sig historisk og udvikler sig i nutiden gennem politiske og kulturelle positioneringer.

Den pædagogisk-psykologisk forskning tager ofte afsæt i praksis og har et stærkt anvendelsesorienteret sigte. Her ønskes at dokumentere, analysere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og udvikling. Der tages ofte udgangspunkt i kvalitative analyser, hvor et helhedsorienteret kropssyn sætter mennesket, kreativitet, bevægelsesglæde, udvikling, sundhed og trivsel i centrum.

Desuden er coaching og coachingpsykologi et centralt satsningsområde i sektionen.

Sektionens forskning knytter sig tæt til professionel praksis og uddannelsesudvikling på forskellige niveauer såsom konsulentarbejde, organisationsudvikling, politik og undervisning på samtlige niveauer og herunder ikke mindst gymnasiet.

Læs mere om sektionens forskningsgrupper

Se overblik over sektionens forskningsprojekter