Forskningsprofil

Idræt, individ & samfund

Sektionen Idræt, individ & samfund beskæftiger sig bredt med humanistisk-samfundsvidenskabelig forskning inden for idræt, krop og bevægelse som kulturelle fænomener og som lærings- og identitetsskabende rum.

Den historisk-sociologiske forskning omfatter såvel teoretiske analyser som empiriske undersøgelser af idrætten. Der forskes i befolkningens idrætsvaner med køn, etnicitet, klasse og alder som centrale parametre. Der forskes endvidere i, hvordan idrætten har udviklet sig historisk og udvikler sig i nutiden gennem politiske og kulturelle positioneringer.

Den pædagogisk-psykologisk forskning tager ofte afsæt i praksis og har et stærkt anvendelsesorienteret sigte. Her ønskes at dokumentere, analysere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og udvikling. Der tages ofte udgangspunkt i kvalitative analyser, hvor et helhedsorienteret kropssyn sætter mennesket, kreativitet, bevægelsesglæde, udvikling, sundhed og trivsel i centrum.

Desuden er coaching og coachingpsykologi et centralt satsningsområde i sektionen.

Sektionens forskning knytter sig tæt til professionel praksis og uddannelsesudvikling på forskellige niveauer såsom konsulentarbejde, organisationsudvikling, politik og undervisning på samtlige niveauer og herunder ikke mindst gymnasiet.