Sundhed, implementering og innovation

Forskningsgruppen forsker i sundhed som et samfundsmæssigt og kulturelt fænomen på makro-, meso- og mikroniveau. Det vil sige, at vi både forsker i sundheds- og idrætspolitik, i hvordan forskellige organisationer og institutioner arbejder med sundhed og idræt, samt hvordan sundhedsinterventioner med idræt/motion designes og implementeres i alle hverdagslivet kontekster: arbejdspladser, familie, idrætsforeninger, sundhedscentre, skoler, bolig- og rekreative områder såvel på land som i by.

Forskningsgruppens forskning i sundhed er både grundforskning, der med et kritisk udgangspunkt (sociology of health) forholder sig til de eksisterende sundhedsdiskurser og anvendt forskning (sociology for health), der i samarbejde med eksterne interessenter forsker i sundhedsfremme. 

Fokusspor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Adam Brian Evans Lektor +45 353-31336 E-mail
Gertrud Ursula Pfister Professor emeritus   E-mail
Hans Bonde Professor +45 353-20862 E-mail
Joanna Blackwell Ph.d.-studerende   E-mail
Laila Ottesen Lektor, sektionsleder +45 353-21741 E-mail
Laura Wilcock Ph.d.-studerende   E-mail
Maria Gliemann Hybholt Postdoc +45 353-20840 E-mail
Stefano De Dominicis Adjunkt +45 353-26016 E-mail
Stine Frydendal Adjunkt +45 353-21742 E-mail