Aktivt medborgerskab i "2200 København N"

På det Ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tager dette projekt udgangspunkt i unges dagligdag og især drenge fra 6.-9. klasse på Rådmandsgades Skole.

Projektets formål er at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen. Dette gøres gennem at skabe et fællesskab for drengene omkring et ”fælles tredje” (et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring).

Begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social sammenhængskraft er centrale for projektet, der har til hensigt at udvikle modeller, som også vil kunne anvendes udenfor ”2200 København N”. 

Involverede i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail