5. februar 2019

Gruppecoaching af unge sportstalenter

Unge eliteidrætsudøvere skal kunne håndtere tre centrale udfordringer:

  1. at skabe sig en karriere inden for eliteidræt,
  2. at udvikle en identitet som ungt menneske, der vokser op i en kompleks verden, som generelt præges af individualiseringstendenser og selvpræsentationskrav,
  3. at skabe sammenhæng mellem idrætskarriere, skole- og privatliv.

Gruppecoaching intervention bygger på en socialkonstruktionistisk teoriramme, som inddrager narrativ-samskabende praksismodeller og evidens fra community psykologi. I interventionsteamet indgår cand. scient. idræt, coach og konsulent, Lotte Ellebjerg Møller, bach. psyk og coach Shereen Horami, cand. psyk. et cand. scient. idræt Morten Bertelsen og projektleder prof. Reinhard Stelter.

Projektet gennemføres med sportstalenter fra Falkonergårdens Gymnasium, som overvejende benytter sig af Team Danmark-ordning.

Resultater fra projektet er udgivet i:

1. Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching. En guide til narrativ-samskabende teori og praksis. Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag. (dele af kapitel 5)

2. Stelter, R. (2014). A guide to third generation coaching. Narrative-collaborative theory and practice. Dordrecht: Springer Science+Business Media. (chapt. 5; identisk med kap. 5 under 1.)

3. Stelter, R., Nielsen, G. & Wikman, J. (2011). Narrative-collaborative group coaching develops social capital – A randomized control trial and further implications of the social impact of the intervention. Coaching: Theory, Research and Practice, 4(2), 123-137.

4. Stelter, R., Nielsen, G. & Wikman, J. (2011). Narrativ-samskabende gruppecoaching udvikler social kapital. Coaching Psykologi - The Danish Journal of Coaching Psychology, 1(1), 67-77. (samme som den engelske; kan downloads gratis på coachingpsykologi.dk)

5. Stelter, R. (2014). Reflective practice of young talents in sports: A narrative inquiry of a coaching psychology intervention. In Z. Knowles, D. Gilbourne & B. Cropley (Eds.), Reflective Practice in the Sport and Exercise Sciences: Contemporary issues. London: Routledge.

Video fra 1st International Congress of Coaching Psychology, december 2010

Narrative-collaborative group coaching – intervention and results.
Effektstudie om coaching som narrativ-samskabende praksis nu publiceret i international tidskrift. Læs artiklen om projektet (engelsk)

Narrativ gruppecoaching. En hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse af unge eliteudøveres oplevelse et halvt år efter interventionen

Kandidatspeciale af Andreas Rytsel Nielsen, 15. juni 2011 (pdf, 1.009 kb)

Resultater af den randomiseret studie, som dokumenter coachingens effekt

Coaching styrker unge idrætstalenter Artikel på videnskab.dk 5. januar 2011
Præsentation fra 1st International Congress of Coaching Psychology i december 2010 (pdf 316 kb)

Første kvalitative undersøgelse om
”Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter”

Kandidatspeciale af Thomas Behrens & Lene Gilkrog, august 2010 (pdf, 6.054 kb)
Resume af kandidatspecialet (pdf, 39 kb)

En kvalitativ undersøgelse 
Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter

Kandidatspeciale af Nanna Lapain & Nicolai Lewandowski, april 2011 (pdf, 1.095 kb)
Resume af kandidatspecialet (pdf, 20 kb)

Kvalitativ undersøgelse
Unge eliteidrætstalenters oplevelser og forandringsprocesser som følge af narrative gruppecoaching – En fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse

Kandidatspeciale af Thomas Høgh Henriksen & Louis Emil Clausen, august 2011 (pdf, 1.614 kb)
Resume af kandidatspecialet (pdf, 17 kb)

Projektansvarlig

Reinhard Stelter