Unge, holdspil og medborgerskab

Projektets formål var at udfordre unge drenge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de oplevede at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen. Dette blev udført gennem et fodbold- og coachingforløb.

Medborgerskab drenge

Mange bydele i Danmark har store sociale udfordringer med unge mænd og deres evne til bl.a. at tage aktivt ansvar for deres egen livssituation. For at skabe nye perspektiver på unges liv tog forskningsprojektet afsæt i disse unge for at give dem mulighed for at opnå livskompetencer og gøre dem livsduelige gennem aktiv deltagelse i holdspil, forskellige sociale og faglige læringsaktiviteter samt coaching/mentoring.

I en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og er karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme, forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng mellem individuel kapacitets- og kompetenceudvikling og paratheden til aktivt medborgerskab. ”Jeg er engageret, fordi det giver mening for mig, men også fordi jeg oplever, at jeg kan!”

I en kontekst, hvor man selv er ansvarlig for at lykkes, engagerer man sig som hovedregel primært dér, hvor man oplever, at der er en realistisk chance for at lykkes.

Som følge af projektet blev deltagernes livsduelighed styrket igennem drengenes deltagelse. Især gruppecoaching (og til dels fodbold) synes at bevirke udviklingen af livsduelighed (se Ryom et al., 2017).

At møde engagerede og meningsskabende voksne; fodboldtrænere, frivillige coaches og andre frivillige fra lokalområdet i et fællesskab med vennerne, har bevirket at deltagerne har oplevet en øget social sammenhængskraft i både  skole og lokalområde (se afhandling). Den handlingsrettede community psykologiske tilgang, var afgørende for dette (se Ryom, 2017). Særligt udgjorde også frivilligheden i projektet et stærkt potentiale i forhold til at engagere, møde og påvirke drengene og deres liv.

Resultaterne peger i særdeleshed på, at fodbold og coaching i en skolekontekst, var med til at skabe en synergieffekt som bragte deltagerne sammen. En bevægelses- (fodbold) og mentalorienteret- (coaching) indsats, bevirkede et fordelagtigt sammenspil, som bidrog positivt til drengenes udvikling.

Fremhævede konkluderende pointer understreger vigtigheden af:  

  • Betydningsfulde voksne, fællesskaber og at blive taget alvorligt
  • At starte med de små skridt, fra sammenknyttende netværk til medborgerskab
  • Udvikling af livsduelighed og livskompetencer, som følge af projektet
  • Den rette struktur og form er afgørende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Billede
Søg i Navn Søg i Titel
Reinhard Stelter Professor Billede af Reinhard Stelter

Støttet af

Nordea-fonden logo

Kontakt

Projektansvarlig
Reinhard Stelter