7. marts 2019

Motivation til studiegennemførsel – er coaching svaret?

afsluttet projekt

Projektet har fokus på styrkelse af studiemiljøet blandt lærerstuderende og de studerendes studiekompetence, så der skabes bedre mulighed for gennemførsel af uddannelsen.

Læreruddannelsen har de seneste år haft nedgang i ansøgerantallet og et gennemsnitligt frafald på 26%, så derfor er det vigtigt at rette fokus på fastholdelse i uddannelsen.

Udviklingskontrakten for professionshøjskolerne 2013-14 havde som pligtigt mål: ”Tidligere færdig og mindre frafald”. Udviklingskontrakten for 2015-17 har som det ene pligtige mål: ”Øget social mobilitet – flere talenter i spil”.

Dette projekt har som formål at skabe forskningsbaseret viden om virksomme fastholdelsesstrategier gennem studiefremmende tiltag – bl.a. coaching.

Forskningsspørgsmålene lyder:

  • Hvordan oplever den lærerstuderende at være studerende og hvad motiverer til gennemførsel af uddannelsen?
  • Hvilke pædagogiske, vejledningsmæssige og organisatoriske interventioner støtter den studerendes mestringsevne til fuldførelse af læreruddannelsen? 

Projektet gennemføres som et aktionsforsknings projekt i læreruddannelsen på University College Sjælland, hvor Liselotte er studie- og karrierevejleder. Perspektivet i projektet er ressource- og styrketænkning bl.a. med afsæt i coaching og positiv psykologi. Ved at vende fokus mod det man lykkes med – fremmes de studerendes oplevelse af handlekompetence og studieglæde. 

Finansiering

Kontakt

Professor Reinhard Stelter i samarbejde Liselotte Paaske Nielsen, University College Sjælland.