7. marts 2019

Coaching Barometret 2009

afsluttet projekt

Coaching Barometret 2009 var en spørgeskemaundersøgelse af danske organisationers kendskab til og anvendelse af coaching.  Med coaching skal her forstås coaching som deltagelse i en andens læreproces, en gruppes læreproces og/eller andre anvendte former af coaching.

Projektet havde til formål at undersøge udbredelsen af coaching i danske organisationer. Hensigten var, at den HR-ansvarlige eller lignende i organisationen anonymt besvarer spørgsmål vedrørende organisationens anvendelse af coaches (ledere, interne/eksterne), de anvendte coaches' coaching uddannelse, organisationens tilbud til personalegrupper mht. coaching, den umiddelbare effekt af coaching, samt ressourcer og opbakning til coaching i organisationen.

Projektet søges gennemført hvert år/hvert andet år for herved at kunne følge udviklingen i udbredelsen af coaching samt coachings implementering og anvendelsesområder i danske organisationer.

Projektet blev gennemført i samarbejde med EMCC, Danmark og Copenhagen Coaching Center.

Kontakt

Reinhard Stelter, rstelter@nexs.ku.dk