Forskningsprojekter i coaching

Kast dig ud i det med det samme

Det gjorde 29-årige Mia Irene Kristensen, da hun startede egen virksomhed undervejs i studiet fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Det er langt fra alle studerende her på SCIENCE, der gør det, som Mia har gjort. De fleste søger jobs i det private erhvervsliv eller i offentligt regi. Eller også venter de med at springe ud som entrepreneurs til et godt stykke tid efter endt eksamen. Mia tog springet fra 10-metervippen – uden at vide, om der var vand eller kunder nok i bassinet.

FOOD arbejder for dannelsen af en europæisk innovationsalliance

Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, SCIENCE, er med i konsortiet ”FoodNexus” (tidligere Foodbest), der lige nu er ved at udforme en ansøgning om at få status som en europæisk innovationsalliance (et såkaldt food-KIC). Samarbejdet skal koble den private og offentlige sektor på fødevareområdet i Europa, så der skabes mere innovation, flere jobs og bedre uddannelse. Målet er at sikre, at fødevaresektorens konkurrencedygtighed øges på både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige betingelser.

Ny forskning skaber øget bæredygtighed og indtjening i fødevarekæden

Et forskerteam ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, SCIENCE, har opfundet en metode, der kan forvandle rester fra forskellige typer af planteafgrøder til guldrandede proteiner. Planteproteinerne kan erstatte nogle af de mere miljøbelastende animalske proteiner. Metoden kan på én og samme tid gøre den plantebaserede fødevareproduktion mere bæredygtig og mere rentabel, og den har foreløbig ført til opførelsen af to fabrikker i henholdsvis Finland og Danmark.

Kom og hør om den nyeste fødevareforskning

Klokken 12 den 23. oktober kan du og dine kolleger komme til foredrag med nogle af landets mest fremtrædende fødevareforskere på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet. De vil hver især fortælle om den forskning, de beskæftiger sig med lige nu – en forskning, som fødevaremæssigt skal være med til at bære samfund og industri godt gennem den første tredjedel af det 21. århundrede. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Danmark i front med håndtering af vandforbrug

Tidligere var der tradition for, at fødevareindustrien skulle bruge rent drikkevand til alle de vandforbrugende processer i fabrikken. I dag er der en stigende erkendelse af, at ikke alle processer har behov for en vandkvalitet, der opfylder samtlige krav til drikkevand. Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet vil sammen med to andre universiteter og en række fremtrædende danske virksomheder forvandle brugt procesvand fra fødevareindustrien til en forgyldt ressource.

Kast dig ud i det med det samme

Det gjorde 29-årige Mia Irene Kristensen, da hun startede egen virksomhed undervejs i studiet fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Det er langt fra alle studerende her på SCIENCE, der gør det, som Mia har gjort. De fleste søger jobs i det private erhvervsliv eller i offentligt regi. Eller også venter de med at springe ud som entrepreneurs til et godt stykke tid efter endt eksamen. Mia tog springet fra 10-metervippen – uden at vide, om der var vand eller kunder nok i bassinet.

Nyt pilot plant anlæg til fremstilling af vegetabilske fødevareingredienser

Et nyt pilot plant anlæg på Københavns Universitet er blevet udvidet med en spraytørrer, så hele kæden fra råmateriale til tørrede foder- eller fødevareingredienser kan udvikles i en kontinuert procesbehandling, som efterfølgende kan skaleres til industriel produktion. Industrielle restprodukter og sidestrømme fra foder- og fødevareproduktion kan omdannes til innovative produkter – både til ingrediens- og non-food formål. Muligheden for at afprøve og justere ideerne i pilot-skala før investeringer i industriskala øger både succesraten og agiliteten hos industripartnerne, og bedre ressourceudnyttelse og bæredygtighed er velkomne sidegevinster.

For undervisere: Kursus om innovation

IEKU – Innovation & Entreprenørskab på KU

Tag på 2-dages kursus og lær, hvordan du i praksis kan bruge innovation i undervisningen, f.eks. med henblik på at udvikle et eksisterende kursus, tilføje enkelte innovationselementer til din undervisning eller designe et helt nyt kursus. Vi dykker ned i centrale tematikker, fordele og udfordringer når innovation er i spil i undervisningen, så du kan danne dig et overblik over, hvor innovation bliver relevant i forhold til din undervisning.

Listeria-bakteriers sygdomsfremkaldende egenskaber varierer

I forskningsprojektet GeneQuant er der udviklet nye molekylærbiologiske teknikker og biologiske modeller til at bestemme Listeria monocytogenes stammers sygdomsfremkaldende egenskaber, det såkaldte virulenspotentiale. I fremtiden vil de nyudviklede teknikker kunne indgå som et generelt risikovurderingsværktøj for fødevarer og vil også kunne overføres til andre grupper af sygdomsfremkaldende bakterier. Endvidere er sammenhængen mellem mejerirelevante salt- og mælkesyrekoncentrationer og sygdomsfremkaldende egenskaber af Listeria monocytogenes blevet undersøgt for første gang. På baggrund af den nye viden opnået i projektet, vil det i fremtiden blive lettere for mejerierne at forebygge kontaminering og spredning af Listeria monocytogenes.

Nyt teammedlem til din startup? Team up!

For første gang nogensinde afholder CBS heldagsbegivenheden CBS Entrepreneurial Day, hvor de stiller skarpt på entreprenørskab og hvor studerende, der allerede har startet virksomhed, fortæller om deres forløb.  I dagens løb vil der være forskellige aktiviteter som f.eks. inspirationsoplæg fra en række professorer i entreprenørskab, innovation og økonomi fra CBS, entreprenører og startups. Sidst på dagen står eventet ”Pitch for Team Members” på programmet - og det er her du kan finde et nyt teammedlem eller måske en praktikant til din virksomhed.

Ecological restoration of the upper river Øle Å

A donation from the foundation VILLUM FONDEN has permitted an ecological restoration of the upper river Øle Å, Bornholm, Denmark. The project is managed by researchers at University of Copenhagen, is running from 2013 to 2017, and is conducted in collaboration and dialogue with local stakeholders through the organization The Green Partnership. In the vicinity of the stream other research projects are also conducted, and this webpage offers you information on all of these subjects.

Ny rapport: Kan innovation bedømmes til eksamen?

Forskere fra Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) har testet om innovation kan bedømmes til eksamen. Arbejdsgruppen med adjunkt Jan Alexis Nielsen som formand og professor Carl Winsløw som medlem har i 2014 undersøgt nye eksamensformer i fem gymnasiefag. Undersøgelsens formål var at evaluere, hvor pålideligt den erfarne underviser, som bedømmer, kan vurdere elevers faglige innovationskompetence parallelt med de traditionelle faglige mål.

For studerende - to konkurrencer til kickstart af din forretningsidé

Februar byder blandt andet på disse to konkurrencer, hvor du kan vinde penge til realisering af din forretningsidé.

Social iværksætterpris 2015 er for dig, der har en idé, der er bæredygtig og kan skabe social forandring.  Der afholdes et finalevent d. 6.marts, hvor du kan deltage med din idé og vinde 50.000kr, sparring og mentorforløb til udvikling og realisering. Hvis du har behov for kvalificering inden finalevent afholdes der idécamp i København d. 20. -22. februar med idéworkshops, introduktion til Business Model Canvas, hjælp med den skriftlige beskrivelse af idéen, der skal indsendes mv.

Nordic Innovation åbner for tilmelding til Nordic Independent Living Challenge d. 5. februar kl. 12.00. Har du en idé, der kan hjælpe de ældre og handicappede i samfundet til at være mere selvstændige i deres dagligdag, så tilmeld din idé. Du kan vinde op til 1 million NOK i konkurrencen..

FOOD works towards the formation of a European food innovation alliance

Department of Food Science at University of Copenhagen is part of the consortium "FoodNexus" (formerly Foodbest), which is currently developing an application for the status of a European innovation alliance – a so-called "food-KIC” (Knowledge and Information Community). The alliance will connect the private and public sectors within the food industry in Europe, creating more innovation, more jobs and better education. The goal is to ensure that the competitiveness of the food sector increases over the coming years – both economically and in terms of sustainability.

Come and hear about the latest food research

At 12 o'clock on October 23, you and your colleagues are hereby invited to a day of lectures with some of the country's most prominent food scientists at the Department of Food Science (FOOD) at the University of Copenhagen. They will talk about the research they are undertaking right now - research that will help society and industry to come through the first third of the 21st century well when it comes to food. It's free to join and everyone is welcome.

GREEN SURGE

The GREEN SURGE project was a collaborative project between 24 partners in 11 countries. It was funded by the European Commission Seventh Framework Programme (FP7). GREEN SURGE identified, developed and tested ways of linking green spaces, biodiversity, people and the green economy in order to meet the major urban challenges related to land use conflicts, climate change adaptation, demographic changes, and human health and wellbeing. It provided a sound evidence base for urban green infrastructure planning and implementation, exploring the potential for innovation in better linking environmental, social and economic ecosystem services with local communities.

New research questions assumptions about bushmeat hunting in the Global South

As many as 150 million rural households across the Global South may be involved in bushmeat hunting, new studies led by the University of Copenhagen find. Hunting is prevalent in the 24 countries surveyed but only makes a small contribution to households and mainly for subsistence rather than for trade. The studies thus contradict earlier assumptions that hunting is increasingly commercial and an essential source of protein and income. The authors stress that rural food security and biodiversity conservation should be considered jointly.

For the first time scientists can observe the nano structure of food in 3D

Scientists from the University of Copenhagen and the Paul Scherrer Institute in Switzerland have, for the first time, created a 3D image of food on the nanometer scale. The method the scientists used is called ptychographic X-ray computed tomography. It has promising prospects as a more detailed knowledge of the structure of complex food systems could potentially save the food industry large sums of money and reduce food waste that occurs because of faulty production.

Hun løser problemer med naturens egne metoder

Den 55-årige professor Renate Müller fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, PLEN, på Københavns Universitet modtager årets "SCIENCE Erhvervspris 2015". Prisen uddeles af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Renate Müller får prisen på 75.000 DKK for sit arbejde inden for plantevidenskab og sin store evne til at omsætte sin forskning til konkrete miljøvenlige produkter og teknologier for gartnerier og landbruget.

Danske forskere laver Siamesisk mudderkarpe om til næringsrig 'fiskesnack'

To forskere fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har i samarbejde med bl.a. UNICEF udviklet og testet en ’fiskesnack’ som den cambodianske regering kan bruge til at bekæmpe underernæring. Produktet er en sprød vaffel med næringsrigt fyld beriget med Siamesisk mudderkarpe og andre lokale, tørrede fisk fra Mekong-floden. Derved er produktet både bæredygtigt, billigt og tilpasset de lokale smagspræferencer.

Food processes and supply chain

Understand and develop new sustainable food processes to effectively produce foods with improved safety and shelf-life, attractive sensory attributes, enhanced nutritional value, improved digestibility, and absence of anti-nutritional factors and adverse chemical changes during processing. This includes gentle and emerging technologies for minimization and/or utilization of all resources in the food supply chain including raw materials, ingredients, water, co-products (process, side and waste streams), and combination of sensor and data technology (process analytical technology).

Mushroom fermentation of side streams form the food industry

The purpose of MycoProtein is to convert industrial plant waste streams from beer and sugar production into fungal mycelium (Oyster Mushroom, Pleourotus Ostreatus). The fungal product will subsequently be included as protein ingredient / component in foods. Here it will contribute significantly to reduce resource consumption, increase the quality of plant-based meat substitute and could help replace meat production and thus lower greenhouse gases.

Nye anbefalinger skal sikre ældre et sundt og godt liv

Torsdag den 28. februar offentliggør Københavns Universitet 20 anbefalinger til, hvordan myndigheder, kommuner og idrætsorganisationer kan gøre en positiv forskel for ældres sundhed og trivsel gennem fysisk aktivitet. Anbefalingerne er baseret på 30 videnskabelige konklusioner, der i denne uge blev publiceret i det anerkendte tidsskrift British Journal of Sports Medicine. Konklusionerne er udviklet af 26 af verdens førende forskere inden for fysisk aktivitet, aldring og sundhed på tværs af faglige discipliner som fysiologi, psykologi og sociologi.

’Ansæt en brobygger’ og ’samme tid, samme sted’: Se anbefalinger til at skabe brobygning fra kommunale træningsforløb til lokale idrætstilbud

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet har undersøgt erfaringerne fra 40 danske kommuner, når det kommer til borgernes overgang fra kommunale træningsforløb til idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber. Erfaringerne er sammenholdt med forskning på området og udpeger en række anbefalinger til politikere, kommunale medarbejdere og idrætskonsulenter.

’Ansæt en brobygger’ og ’samme tid, samme sted’: Se anbefalinger til at skabe brobygning fra kommunale træningsforløb til lokale idrætstilbud

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet har undersøgt erfaringerne fra 40 danske kommuner, når det kommer til borgernes overgang fra kommunale træningsforløb til idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber. Erfaringerne er sammenholdt med forskning på området og udpeger en række anbefalinger til politikere, kommunale medarbejdere og idrætskonsulenter.

’Skyld og skam’ er ikke vejen til bedre træningsrutiner på forebyggelsescentret

’Motion på recept’ blev implementeret i Storbritannien i 1991 og det blev efterfulgt i Danmark i 2002. I dag eksisterer det på verdensplan. Men konceptet er ifølge Henriette Folkmann Hansen præget af en begrænset viden om forløbets betydning for forandring af træningsrutiner under træningsforløbet og i et længere tidsperspektiv. Hun satte sig derfor for at undersøge hvordan ”Motion på recept” og ”Holdspil på recept” organiseres og implementeres på Forebyggelsescenter Nørrebro og hvad der muliggør og begrænser forandringer i træningsrutiner hos deltagerne på træningsholdene og efter i et længere hverdagsperspektiv.

”Fiske-børnehaver” i Øresund kan give flere fisk i danske farvande

Et nyt forsøgsprojekt på Øresundsakvariet skaber beskyttede områder ved havnene ud til Øresund, hvor de yngste fisk kan søge tilflugt fra sultne rovfisk og dermed undgå at blive spist. Metoden har vist sig effektiv i Middelhavet, hvor fiskebestanden er forøget, og på Øresundsakvariet håber man at se samme resultat i de danske farvande i fremtiden. De første ”fiske-børnehaver” er allerede etableret i Helsingør Havne.

”Vores forskning og undervisning er ekstremt relevant i arbejdet med at sikre en bæredygtig fremtid”

Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg overtager pr. 1. juli 2020 stillingen om institutleder på Institut for Idræt og Ernæring efter at have været ansat på samme institut siden 2001. Nikolai B. Nordsborg har en stærk forsknings- og undervisningsprofil inden for instituttets fagområde, samt et veludviklet nationalt og internationalt netværk. Siden 2017 har Nikolai ledet instituttets Sektion for Integrativ Fysiologi.

”Vores forskning og undervisning er ekstremt relevant i arbejdet med at sikre en bæredygtig fremtid”

Lektor Nikolai Baastrup Nordsborg overtager pr. 1. juli 2020 stillingen om institutleder på Institut for Idræt og Ernæring efter at have været ansat på samme institut siden 2001. Nikolai B. Nordsborg har en stærk forsknings- og undervisningsprofil inden for Instituttets fagområde, samt et veludviklet nationalt og internationalt netværk. Siden 2017 har Nikolai ledet instituttets Sektion for Integrativ Fysiologi.

103 millioner kroner styrker fremtidens fødevareforskning

Nyt højteknologisk laboratoriecenter fordelt på fire lokaliteter, herunder Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, skal medvirke til at udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild. Forskningsinfrastrukturen FOODHAY er ifølge uddannelses- og forskningsministeren et vigtigt skridt mod grønnere fødevarer. Bevillingen styrker samarbejdet mellem fødevareforskningsmiljøerne i Danmark og samarbejdet med virksomhederne i fødevareindustrien.

 

261 unge vil være bachelor i fødevarer og ernæring

261 unge har søgt om optagelse på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring på Københavns Universitetet. Det er en stigning på 15% i forhold til 2017 hvor 226 søgte ind. Men endnu større er stigningen, når man ser på de unge der har fødevareuddannelsen på Københavns Universitet som førsteprioritet. Her har 115 unge i år fødevareuddannelsen som deres første valg, hvor der i 2016 var 86 der satte uddannelsen som førsteprioritet. Det er en stigning på hele 34%.

261 unge vil være bachelor i fødevarer og ernæring

261 unge har søgt om optagelse på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring på Københavns Universitetet. Det er en stigning på 15% i forhold til 2017 hvor 226 søgte ind. Men endnu større er stigningen, når man ser på de unge der har fødevareuddannelsen på Københavns Universitet som førsteprioritet. Her har 115 unge i år fødevareuddannelsen som deres første valg, hvor der i 2016 var 86 der satte uddannelsen som førsteprioritet. Det er en stigning på hele 34%.

3. klasser skal have holdspil på skoleskemaet

Center for Holdspil og Sundhed er på vej med et nyt projekt for børn i 3. klasse. I projektet ”Spil bolden" er der fokus på småspil, som lærerne skal være med til at justere og opfinde i samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed. På overfladen kan det ligne kaos, når en hel skoleklasse kaster sig ud forskellige småspil, men ved at skabe den rette involvering og intensitet for børnene, så kan det påvirke indlæringen i en positiv retning. Det skal nu undersøges nærmere – også hvordan det bliver en fast del af hverdagen på skolen.

5.000 år gammel familie-tragedie opklaret

De mystiske omstændigheder vedrørende en 5.000 år gammel massegrav i Polen er nu blevet afdækket af et internationalt forskerhold med universiteterne i København og Aarhus i spidsen. Ofrene blev slået ihjel på brutal vis, men senere pænt begravet med gaver og alle i samme grav. Fossilt dna afslører, at det var et massemord på en familie. De nye forskningsresultater er med til at afdække en meget voldelig periode i den europæiske forhistorie, som vi ikke ved meget om i forvejen. Historien offentliggøres nu i det ansete amerikanske videnskabelige tidsskrift Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS).

50 years of computer science in Denmark: From a basement at the University of Copenhagen to indispensable for all of us

In 1970, pioneers founded the Department of Computer Science in a basement at the University of Copenhagen - The first of its kind in Denmark. Among other things, Denmark's first e-mail was sent from the department's computers. Now, 50 years and a corona pandemic later, the subject and the department have helped to transform our everyday lives and make the Danish society European champions of digitalization.

A billion euros for quantum research

Researchers at the Niels Bohr Institute at the University of Copenhagen are part of a high-profile European research collaboration where the EU will spend a billion euros to develop quantum technologies, which will provide us with 100 % secure communication, new supercomputers and more sensitive measuring equipment.

A sustainable future for Danish Christmas trees – with fewer fallen needles

A milder climate now makes it possible to cultivate noble fir for Christmas trees in Denmark. The noble fir doesn’t require much fertilizer, can be grown without pesticides and could become a new Danish export to the rest of Europe. In recent years, University of Copenhagen researchers have been at work refining the tree to suit European conditions. With roughly one billion kroner in annual exports, Denmark is Europe's largest exporter of Christmas trees.

Alle har behov for og krav på aktivitet i deres hverdag

Siden Nordfyns Kommune blev holdspilskommune i december 2017, har de samarbejdet med Center for Holdspil og Sundhed om at implementere holdspil på ældreområdet og i kommunens skoler. De er nu gået skridtet videre og har forankret holdspilsindsatsen ved at ansætte tre ergoterapeuter, der skal varetage indsatsen på fem plejecentre. Vi har talt med Mitzie Pedersen, som er centerleder på to af plejecentrene og med Line Nørmark, som er en af de tre ergoterapeuter, der skal lave holdspil med borgerne. De fortæller, hvorfor og hvordan holdspil sættes på dagsordenen med de nye stillinger.

ALMA og Rosetta finder Freon-40 i rummet

ALMA og Rosetta finder Freon-40 i rummetJagten på molekyler, som kan afsløre liv udenfor Jorden, har været i gang i lang tid. Freon-40, som er et organohalogen er nu fundet i gasform både omkring en babystjerne og ved en komet.

An epic walk: 15 million years needed for dinosaurs to get from South America to Greenland

For the first time, two researchers—one from the University of Copenhagen and the other from Columbia University—have accurately dated the arrival of the first herbivorous dinosaurs in East Greenland. Their results demonstrate that it took the dinosaurs 15 million years to migrate from the southern hemisphere, as a consequence of being slowed down by extreme climatic conditions. Their long walk was only possible because as CO2 levels dropped suddenly, the Earth’s climate became less extreme.

Anders Sjödin ny professor MSO i fedmeforskning

Anders Sjödin er netop tiltrådt som professor MSO i fedmeforskning ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet (KU). Udnævnelsen sker for at styrke instituttets forskning i de faktorer udover ernæring, der gør sig gældende i udvikling, forebyggelse og behandling af fedme. Dermed vil Anders Sjödin intensivere instituttets arbejde med at blotlægge, hvordan en moderne livsstil påvirker udviklingen af fedme og livsstilssygdomme, og hvordan dette kan forebygges.

Arla og Københavns Universitet fornyer ambitiøs samarbejdsaftale

Arla Foods og Københavns Universitet fejrer i dag fornyelsen af den strategiske rammeaftale fra 2011. Den konsoliderer det stærke forskningssamarbejde inden for bl.a. mejeriprocesteknologi, ingredienser, smagsstoffer, ernæring og sundhed.  Aftalen giver mulighed for at skabe mere viden og ny teknologi til gavn for fremtidens mejeriproduktion og den danske fødevarebranche i almindelighed. Med aftalefornyelsen bidrager Arla med fem mio. kr. i perioden 2015 til 2018 til strategiske aktiviteter på Københavns Universitet.

Arla og Københavns Universitet fornyer ambitiøs samarbejdsaftale

Arla Foods og Københavns Universitet fejrer i dag fornyelsen af den strategiske rammeaftale fra 2011. Den konsoliderer det stærke forskningssamarbejde inden for bl.a. mejeriprocesteknologi, ingredienser, smagsstoffer, ernæring og sundhed.  Aftalen giver mulighed for at skabe mere viden og ny teknologi til gavn for fremtidens mejeriproduktion og den danske fødevarebranche i almindelighed. Med aftalefornyelsen bidrager Arla med fem mio. kr. i perioden 2015 til 2018 til strategiske aktiviteter på Københavns Universitet.

Astronomerne har fået en ekstra sans

Astronomerne har fået en ekstra sansNu er det for første gang lykkedes at detektere tyngdebølger såvel som elektromagnetiske stråling fra det samme objekt. Vi har fået en ny sans, så vi nu også kan opfatte tyngdeverdenen, vi kan både se og høre universet.

Astronomical discovery: How novae light up the sky

Astronomers have long believed that the bright light of novae comes from thermo-nuclear explosions. Now, an international team, including researchers from the University of Copenhagen, has for the first time demonstrated that most of their brightness comes from shockwaves created in a unique and a previously unknown process. The finding ends a decades-old understanding of novae — and may help solve one of the greatest riddles in astrophysics.

AXIN, en mulig dirigent af overgangen mellem muskelvækst og tab

mTORC1 og AMPK er to centrale intracellulære signalproteiner som styrer henholdsvis vækst og nedbrydning/genbrug af cellen. En koordineret og reciprok regulering af disse proteiner (at slukke for den ene når den anden er aktiv) er kritisk for cellers funktion og er for nyligt foreslået at blive varetaget af proteinerne AXIN1 og AXIN2. Dette projekt undersøger betydning af AXIN1 og 2 i muskel ved hjælp af transgene mus som specifikt mangler et eller begge proteiner i dette væv.

AXIN1 - a possible conductor of the transition between muscle growth and loss

mTORC1 and AMPK are two key intracellular signal proteins that control growth and degradation/reuse of the cell, respectively. A coordinated and reciprocal regulation of these proteins (switching one off when the other is active) is critical to the function of cells and has recently been proposed to be coordinated by the protein AXIN1. This project investigates the importance of AXIN1 in muscle using transgenic mice that specifically lack AXIN1.

Bad behaviour isn’t what leads dog and cat owners to relinquish their pets

Bad behaviour isn’t what leads dog and cat owners to relinquish their little Fido or Daisy to the animal shelter. On the contrary, relinquishing a pet is often due to an owner’s poor health, housing problems or a lack of time. This, according to a new study from the University of Copenhagen. Without any doubt, UCPH’s Professor Peter Sandøe believes that the majority of animals surrendered are entirely suitable for new homes.

Basketball Mathematics scores big at inspiring kids to learn

New study with 756 1st through 5th graders demonstrates that a six-week mashup of hoops and math has a positive effect on their desire to learn more, provides them with an experience of increased self-determination and grows math confidence among youth. The Basketball Mathematics study was conducted at five Danish primary and elementary schools by researchers from the University of Copenhagen’s Department of Nutrition, Exercise and Sports.

Beetles that pee themselves to death could be tomorrow’s pest control

Various beetle species have gobbled through grain stores and weakened food production worldwide since ancient times. Now, researchers at the University of Copenhagen have discovered a better way of targeting and eliminating these teeny pests. Instead of using toxic pesticides that damage biodiversity, environment and human health, the researchers seek to exploit beetles’ greatest strength against them — their precisely regulated mechanism of balancing fluids.

Beverage Day brought together members the beverage industry for liquid inspiration

In recent years, there have been huge developments in the beverage industry where tastes, yeasts, local ingredients and brewing methods are being explored to develop exciting new beverages for consumers. In order to strengthen the development and share knowledge between industry and science, the first “Beverage Day” was held at the Department of Food Science (FOOD) at the University of Copenhagen in a heat that made cold drinks a welcome relief.  

Bevægelse udenfor idrætstimen skal tilbyde noget andet

45 minutters bevægelse dagligt for alle klassetrin blev et krav med folkeskolereformen i 2014. Bevægelse som skal være med til at tilbyde eleverne noget andet end den fysiske aktivitet, der foregår i idrætstimen, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær for Dansk Skoleidræt. Vi har ringet op for at tage temperaturen på, hvordan det går med at integere reformkravet på skolerne, og hvilke barrierer der egentlig kan opstå, når lærerne skal løfte kravet om bevægelse udenfor idrætstimen?

Big Cheese Data - Fully automatic online 3D NIRS measurement of Cheese production quality

Online quality control of produced cheeses will allow the industry to set new standards for reuse of quality water in the dairies. Reusing the water extracted from the production will lead to large savings both economically and environmentally. The project aims to provide a tool that allows the individual dairy to reduce intake of clean tap water and drastically reduce the amount of water being discharged as waste.

Bio-marked summede af ideer og visitkort

Der er brug for tættere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, hvis universiteternes forskning og de opfindsomme ideer skal munde ud i flere arbejdspladser i erhvervslivet og dermed skabe vækst i samfundet som helhed. Det var en væsentlig årsag til, at Københavns Universitet, Bioneer (under DTU) og Biopeople (under Uddannelses- og Forskningsministeriet) inviterede til et uformelt biotech-marked for forskere, erhvervsliv og andre med interesse for dansk bioteknologi. Ca. 100 stande var stillet op i forbindelse med arrangementet, Biotech Agora, som blev afholdt på Panum Instituttet på KU – var det første af slagsens herhjemme. Biotech Agora var en del af European Biotech Week, som bød på lignende arrangementer andre steder i Europa i oktober måned.

BioSyn - Bioactive components from by-products of food processing used in a synbiotic approach for improving human health and well-being

By-products and waste generated in fruits and vegetables processing, such as production of juices, pectin, starches, etc., have a significant nutritive value, containing fiber and bioactive substances. The project aims to improve utilization of the by-products and recovery of bioactive components by delivery of functional food formulations for human consumption.

Bohr-forskere sætter kvantebits i bakgear

Bohr-forskere sætter kvantebits i bakgearForskere ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet har regnet ud, hvordan man kan få kvantebits til at rotere baglæns på kommando – og i forsøg vist, at det faktisk kan lade sig gøre.

Breakthrough: Researchers find the key to making fluorescent silver

A fluorescent blend of silver and DNA could help us better understand diseases. University of Copenhagen researchers have crystallized a compound with properties that could make it an effective tool for tissue and cell imaging – one that might contribute towards satisfying high global demand for a broader range of dyes. By crystallizing the compound, the researchers now hold the key to its properties and further development of new and improved versions.

Bygkerners selvorganisering viser vejen til en ny holistisk tilgang til genetik og planteforædling

En gruppe forskere har undersøgt en ny tilgang til planteforædling, der tager hensyn til, at planterne har en indre ”regnemaskine”, som hjælper dem med hele tiden at reorganisere sig selv (global kohærens). Tilgangen tager højde for, at de genetiske ændringer, planteforædlerne foretager, også vil føre til en række utilsigtede ændringer i planten. Forskerne forventer, at metoden kan bruges til at forbedre verdens afgrøder langt mere effektivt.

Bygkerners selvorganisering viser vejen til en ny holistisk tilgang til genetik og planteforædling

En gruppe forskere har undersøgt en ny tilgang til planteforædling, der tager hensyn til, at planterne har en indre ”regnemaskine”, som hjælper dem med hele tiden at reorganisere sig selv (global kohærens). Tilgangen tager højde for, at de genetiske ændringer, planteforædlerne foretager, også vil føre til en række utilsigtede ændringer i planten. Forskerne forventer, at metoden kan bruges til at forbedre verdens afgrøder langt mere effektivt.

Bæredygtige trends giver virksomheder nye muligheder

Danske virksomheder bør holde øje, hvis de vil være frontløbere i den teknologiske udvikling: Københavns Universitet samler eksperter fra mere end 50 forskellige nationer til at diskutere løsninger på verdens udfordringer og mulige scenarier og trends indenfor bæredygtig omstilling. Det sker på den internationale kongres Global Challenges: Achieving Sustainability den 22.-24. oktober 2014, hvor også statsministeren og klimaministeren holder oplæg.

Børn om mad med insekter: Foretrækker melorme frem for græshopper

Insekter er bæredygtig og klimavenlig mad. Men hvad skal der til for, at vi vil spise det?
148 danske børn i alderen 11-12 år har rullet og spist havregrynskugler med henholdsvis melorme og græshopper som et led i et forskningsprojekt på Københavns Universitet. Projektet vil undersøge, hvad der skal til for at forandre vores madvaner i en mere klimavenlig retning. Forsøget med børnene viser, at visse insekter er mere afskyvækkende end andre, og at det nok er melorme, vi skal satse på i fremtiden.

Børn om mad med insekter: Foretrækker melorme fremfor græshopper

Insekter er bæredygtig og klimavenlig mad. Men hvad skal der til for, at vi vil spise det?
148 danske børn i alderen 11-12 år har rullet og spist havregrynskugler med henholdsvis melorme og græshopper som et led i et forskningsprojekt på Københavns Universitet. Projektet vil undersøge, hvad der skal til for at forandre vores madvaner i en mere klimavenlig retning. Forsøget med børnene viser, at visse insekter er mere afskyvækkende end andre, og at det nok er melorme, vi skal satse på i fremtiden.

Børn, unge, foreninger og optakt til landskamp - mød Center for Holdspil og Sundhed på Folkemødet

Center for Holdspil og Sundhed er repræsenteret i flere debatter under årets folkemøde. Hvordan undgår vi, at børn og unge falder ud af et aktivt idrætsliv - eller måske aldig lærer det at kende?  Hvilken  rolle spiller foreningslivet i Danmark - og hvordan ser foreningslivet ud i 2030? Hvordan kommer kampen mellem Danmark og Peru mon til at gå - og hvad betyder det for Danmarks chancer? Herunder finder du en oversigt over de aktiviteter og debatter, Center for Holdspil og Sundhed deltager i.

Calcium og sunde tarme skal styrke knoglerne

Mange knoglebrud blandt ældre kvinder skyldes afkalkning af kroppen efter overgangsalderen. Nu skal et nyt fødevarekoncept sikre en bedre optagelse af calcium og dermed styrkelse af knoglerne. Projektet udføres af forskere fra Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Fødevarevidenskab, begge Københavns Universitet og Videnscenter for Knoglesundhed, Sjællands Universitetshospital i samarbejde med Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Arla Foods Ingredients.

Carlsberg sætter ny ramme for forskningssamarbejde

Carlsberg A/S har netop indgået en strategisk rammeaftale med SCIENCE- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Rammeaftalen styrker et allerede succesfuldt forskningssamarbejde inden for bl.a. ingredienser til øl-brygning, gær, bakteriel fermentering og bryggeriteknologi. Aftalen skaber et endnu større fokus på fælles udvikling af ny viden og teknologi samt uddannelse af nye kandidater indenfor bryggeriteknologi og bioteknologi.

Cathrine Østerberg vil forføre vietnameserne med kvalitets-is

Der findes mennesker, der vil arbejde til verdens ende for at nå deres drøm. Det er sådan Cathrine Østerberg har det. Først var det roningen, der optog næsten alle hendes ledige timer, og som senere førte hende til at tage en bachelor i Fødevarer og ernæring på Københavns Universitet. Så blev hun fascineret af isen, og i dag er hun fødevareiværksætter og helt opslugt af at få isen til at smage exceptionelt. Nu står hun i spidsen for to isbutikker i København – og en i Ho Chi Minh City i Vietnam.

Celledeling skaber mønsterdannelse i væv

Celledeling skaber mønsterdannelse i vævHvis der sidder en blodprop og forhindrer, at der strømmer blod henover årens celler, begynder de at dele sig aktivt. Ny forskning fra NBI viser, at de nye celler bevæger sig væk fra hinanden og skaber hvivler i et større område.

Center for Holdspil og Sundhed fejrer jubilæum

Center for Holdspil og Sundhed har eksisteret siden 2012. Centret tager, gennem veldokumenteret forskning, fat i den udfordring det er at forbedre danskernes sundhed og livskvalitet i hverdagen. Ved at servicere  kommuner, idrætsorganisationer og virksomheder med viden om, hvordan man med holdspil kan forbedre folkesundheden på en måde, der er socialt engagerende og sjov, når centret alle aldersgrupper. I 2017 fejres fem-års jubilæet med et større formidlingsarrangement.

Cheese Powder as a functional ingredient in complex food matrices

Cheese powder is primarily added to various food products to provide flavor. However, in addition to this, cheese powder has functional properties (e.g. water binding and emulsification) due to the content of protein, peptides and fat coming from the cheeses and other ingredients used as raw materials. The overall objective of the project is therefore to understand the multifunctional properties of cheese powder and enable the production of cheese powders with enhanced functionality and flavor.

Chokoladesmagen formes under forarbejdningen af kakaobønnerne

Kan man forme smagen af ædel-kakao i forskellige retninger og dermed skabe spændende, nye smagsvarianter til verdens chokolade-fans? Det spørgsmål stillede nogle forskere og kakao-professionelle sig selv, og forskningen viser, at det kan man rent faktisk. Resultaterne fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet har i første omgang især betydning for high end-producenter, men vil også med tiden kunne betyde, at større chokoladeproducenter kan skabe flere varianter og få en højere kvalitet ud af deres råvarer.

Classic math conundrum solved: Danish computer scientist has developed a superb algorithm for finding the shortest route

One of the most classic algorithmic problems deals with calculating the shortest path between two points. A more complicated variant of the problem is when the route traverses a changing network—whether this be a road network or the internet. For 40 years, an algorithm has been sought to provide an optimal solution to this problem. Now, computer scientist Christian Wulff-Nilsen of the University of Copenhagen and two research colleagues have come up with a recipe.

Climate labeling reduces our CO2 footprint — even for those who willfully attempt to remain uninformed

Climate labels informing us of a meat product’s carbon footprint cause many people to opt for climate-friendlier alternatives. This applies to people who are curious about a product’s carbon footprint, as well as to those who actively avoid wanting to know more. The finding is published in a new study from, among others, the University of Copenhagen. As such, climate labeling food products can be a good way of reducing our climate footprint. But according to the researcher behind the study, labels must be obligatory for them to be effective.

Colombia søger dansk hjælp til at udvikle andelsselskaber i agro- og fødevareindustri

Colombia er ved at blive genoprejst efter mange års væbnet konflikt med guerillabevægelsen FARC. Landbruget og hele fødevaresektoren har haft det hårdt, og samarbejdet mellem landbruget og tilknyttede erhverv har lagt i ruiner. Derfor har man fra colombiansk side bedt IFRO (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi) ved Købehavns Universitet om hjælp til at udvikle andelsselskaber og samarbejde i landbruget og fødevareindustrien. Det er der flere gode grunde til.

Computer can determine whether you’ll die from COVID

Using patient data, artificial intelligence can make a 90 percent accurate assessment of whether a person will die from COVID-19 or not, according to new research at the University of Copenhagen. Body mass index (BMI), gender and high blood pressure are among the most heavily weighted factors. The research can be used to predict the number of patients in hospitals, who will need a respirator and determine who ought to be first in line for a vaccination.

Coronahjælp: Danske fysikere udvikler effektivt værktøj til at forudsige sygdomsspredning

Hvor meget skal man lukke ned, når der opstår et nyt udbrud af Corona? Skal man øge testkapaciteten? Og hvor hurtigt skal man lave testopsporing? Fysikere fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet har udviklet en ny model, der langt bedre kan forudsige udviklingen af corona i Danmark og samtidig pege på, hvordan man bedst håndterer et stigende smittetal. Modellen forbedrer mulighederne for at håndtere den nuværende pandemi og er samtidig også et værktøj til at forbedre Danmarks beredskab ved fremtidige epidemier.

Danish and American researchers will study the intestinal response to a new calcium product designed to strengthen bones

A new research project, RENEW, will examine whether it is possible to increase women’s bone strength using a new calcium product that is being developed by the project, thus preventing osteoporosis. Danish and American researchers will examine how the product affects women’s intestinal microbiome and whether changes in the composition and activity of the intestinal microbiome increase the uptake of calcium.

Danmark i front med håndtering af vandforbrug

Tidligere var der tradition for, at fødevareindustrien skulle bruge rent drikkevand til alle de vandforbrugende processer i fabrikken. I dag er der en stigende erkendelse af, at ikke alle processer har behov for en vandkvalitet, der opfylder samtlige krav til drikkevand. Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet vil sammen med to andre universiteter og en række fremtrædende danske virksomheder forvandle brugt procesvand fra fødevareindustrien til en forgyldt ressource.

Danmark mangler kvinder i forskningen

Mange danske kvinder med en ph.d.-grad inden for naturvidenskab vælger jobs inden for erhvervslivet i stedet for at forfølge en forskerkarriere, fordi de mener, at det giver bedre jobsikkerhed og bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Det er en skam, mener Københavns Universitet, som på fredag slår dørene op for et arrangement, der sætter fokus på, hvordan universiteterne kan tiltrække flere kvindelige forskere, og hvad der skal til for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø for begge køn.

Dansk astronom får stor forskerpris

Jens Hjorth, professor og leder af Dark Cosmology Centre på Københavns Universitet, modtager mandag den 23. januar Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning. Legatet er på 5 mio. kr, og er den største danske, individuelle forskerpris. Prisen er en anerkendelse af Jens Hjorths forskning inden for kosmologi, bl.a. hans gennembrud inden for gammaglimt, som i 2003 og 2005 blev vurderet til at ligge på listen over de 10 største internationale gennembrud inden for naturvidenskab.

Dansk forskningscenter på tærsklen til ny kvanterevolution

Inden for få årtier vil kvantefysikken ændre vores samfund, som vi kender det. Bl.a. med verdens første kvantecomputer, som forskere fra hele verden arbejder for at realisere. Nu giver VILLUM FONDEN 30 mio. kr. til etablering af et nyt forskningscenter på Københavns Universitet, der skal udvikle software til fremtidens kvantecomputer. Centeret skal samtidig skabe mere viden om kvanteinformation, hvad det består af, hvordan det opfører sig i tid og rum og hvordan vi i fremtiden kan drage nytte af den- fx til teleportation. Den officielle åbning af centeret finder sted i morgen, hvor forskere fra hele verden deltager. 
 

Dansk-cambodiansk skovprojekt vinder førstepris i USA

Et dansk-cambodiansk skovprojekt har vundet den fornemme pris ”The International Society for Tropical Foresters (ISTF) Innovation Prize 2017”, som uddeles af det anerkendte Yale University i USA. De cambodianske skovaktivister vandt prisen, fordi de med hjælp fra en dansk udviklet app til deres mobiltelefoner kan kortlægge og afsløre ulovlig skovhugst og afbrænding i Prey Lang-skoven i Cambodja, der er dobbelt så stor som Fyn. For lidt over et år siden under den store klimakonference Cop21 i Paris vandt de samme skovaktivister FNs miljøpris ”UN Equator Prize”. De vandt prisen foran 1461 andre nominerede kandidater fra 126 lande, for at beskytte deres hjemlige skov med dansk hjælp.

Danske forskere bekæmper sult i Afrika

Forskere fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har sammen med nødhjælpsorganisationerne Læger Uden Grænser og ALIMA gennemført et stort studie i Burkina Faso i Afrika med over 1600 akut underernærede børn. Studiet viste, at man i behandlingen bør skifte den traditionelle majs-sojagrød ud med ernæringsproduktet LNS, en form for jordnøddesmør. Studiets resultater kan bruges direkte i både behandling og forebyggelse af akut underernæring.

Danske og amerikanske forskere vil undersøge tarmens respons på nyt calcium-produkt, der skal styrke knoglerne

Et nyt forskningsprojekt, RENEW, skal undersøge, om man kan øge kvinders knoglestyrke ved hjælp af et nyt calcium-produkt, der udvikles i projektet, og dermed bl.a. forebygge knogleskørhed. Danske og amerikanske forskere vil i denne forbindelse undersøge, hvordan produktet påvirker kvindernes tarmmikrobiom, og om ændringer i tarmmikrobiomets sammensætning og aktivitet øger optaget af calcium.

Danske virksomheder sparer store mængder vand med hjælp fra forskningen

Forskningsprojektet REWARD har hjulpet danske virksomheder med at undersøge genbrug af vand i et lukket, cirkulært system. Det sparer både virksomhederne penge og hjælper samfundet med at skære ned på det samlede drikkevandsforbrug. Arla Foods Ingredients sparer fx op mod 1,5 millioner liter vand på årsbasis, som i stedet udvindes fra valleprotein-produktionen. Dette svarer ca. til den mængde vand som indeholdes i 600 olympiske svømmebassiner. Vand som tidligere blev udledt til kloakken. REWARD ledes af professor Søren Balling Engelsen fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Data Science-forskning vil skabe bedre sammenhæng mellem fødevarer og sundhed

Vi befinder os i en tid, hvor dataanalyse af både fødevarer og sundhed bliver billigere, hvilket giver nye muligheder for at skabe forskning til gavn for både den enkelte og samfundet. Avancerede analysemetoder kan potentielt hjælpe os med at skabe mere sundhed gennem fødevarer, og et forskerteam fra KU FOOD vil nu forsøge at skabe en personificeret kostpyramide til gavn for mennesker med inflammatorisk sygdom.