Dialogisk ledelsesudvikling og styrkelse af ledelseskollegiale resonansfællesskaber gennem narrativ samskabende praksis

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Dialogisk ledelsesudvikling og styrkelse af ledelseskollegiale resonansfællesskaber gennem narrativ samskabende praksis

v/ Pia Houmark

Pia Houmark

Pia Houmark, Chefkonsulent i Skatteministeriet med speciale i lederskab og ledelsesudvikling, sideløbende selvstændig konsulentpraksis. Tidl. adjunkt på diplom i Ledelse ved KP, og ledelsesudviklingskonsulent i Region Hovedstaden.
Uddannet som bl.a. Master i Teologi (MTheol), Master i filosofisk business coaching (MBC),  klinisk specialist i narrativ psykoterapi (Dispuk), Eksistentiel og psykodynamisk Psykoterapeut MPF, Cand. Scient.

Introduktion til foredraget 

  I oplægget fortæller Pia om praktiske erfaringer fra sit arbejde med at styrke teamudvikling og dialogisk kapacitet hos ledere i staten.

  Du vil komme til at høre lidt om den tænkning og praksis, der har inspireret det konkrete dialogarbejde i ledergrupper – og du vil også blive introduceret til STAFET-modellen, som er en specifik model for narrativ supervision.

  I spredt fægtning vil nogle af nøgleordene være: Hartmut Rosa, Stelter, 3. generations coaching, angrebspunkter vs. Narrative forbindelsespunkter, Buber, berørthed og bevægethed, Gilligan, Holmgren, forskningsspørgsmål i daglig ledelsespraksis, systematik eller spontanitet, Terje Mesel, trivialisering og dræbende afdramatisering.

  Forelæsningen finder sted i Store Aud., Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.