23. marts 2017

Protreptik som samtalepraksis – helt konkret

coachingforedrag

v/ Mette Mejlhede & Kim Gørtz i foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis".

Se www.copenhagencoaching.dk for mere information.