9. april 2015

Selvet som fokus i coaching – set ud fra Søren Kierkegaard

coachingforedrag

v/ Susanne Ploug Sørensen i foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis".