Coaching Psychology Unit

Coaching Psychology Unit blev etableret i 2009 med det formål at bedrive teoretisk og empirisk forskning inden for coaching, coachingpsykologien og beslægtede områder og formidle vores og andres forskning og udviklingsarbejde til et bredere publikum.

Interview

Vores overordnede ambition er at styrke livskvaliteten, trivsel, præstation og funktionsdygtighed hos det enkelte individ, i organisationer og bredt i samfundet.  

Vi underviser inden for coaching og idræts-, social og sundhedspsykologiske emner på samtlige universitære uddannelsesniveauer og er interesseret i et samarbejde omkring coaching med aftagere inden for idræt, erhvervsliv og sundhedssektoren, herunder konsulentopgaver, kurser, fælles forskningsprojekter etc.

Foredragsrækken ”Coaching – forskning og praksis” har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og coachingpsykologien og samtidig forankre coaching- og beslægtede praksisser i en forsknings- og udviklingsdiskurs.

Intentionen er at give ord til forskere og reflekterende praktikere, der belyser coaching, transformative dialoger og beslægtede emner i en erhvervs-, sundheds- eller sportsrelateret sammenhæng. EMCC Danmark er sponsor af foredragsrækken, som afholdes i auditorium elle webinar.

Programmet suppleres løbende.

  • Line Fredens:
    Kunstneriske læreprocesser i et enaktivt perspektiv
  • Ebbe Lavendt:
    Positiv psykologisk coaching – hvordan forskning kan anvendes i praksis.
  • Morten Bertelsen:
    Coachingrelationen – en kvalitativ videobaseret undersøgelse af coachens bidrag til en virkningsfuld forandringsorienteret dialog.

 

 

 

 

Forsvarede ph.d. afhandlinger om coaching

 

 

Kontakt

Reinhard Stelter
Professor

Stefano De Dominicis
Tenure track adjunkt

Coaching Book of the Year

Coaching Book of the Year 2019

Reinhard Stelter modtager prisen ”Coaching Book of the Year 2019” fra Henley Business School for bogen “The Art of Dialogue in Coaching” (Routledge)

Tidsskrift: Coachingpsykologi

tidsskriftet CoachingpsykologiCoaching Psychology Unit er medstifter af tidsskriftet Coachingpsykologi.

www.coachingpsykologi.org