Krop, læring og social forandring

Forskningsgruppen arbejder med praksisnær forskning. 

Forskningen har primært fokus på skabe og dokumentere bæredygtige forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social forandring i mangfoldige kontekster.

Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling, livsmestring og professionel kompetence.

Forskningen er forankret i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.

 

Krop, læring og social forandring tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte.

 

 

 

 

 

 

Sporet har fokus på forskningsspørgsmål relateret til uddannelse i en bred forståelse så som uddannelse af børn og unge i det UNESCO definerer som formelle (skoler, ungdomsuddannelser) og ikke-formelle sektorer (idrætsforeninger, kulturskoler, kunstneriske institutioner) samt uddannelse af professionnelle  på videregående og efter-videre uddannelser.

Forskergruppen undersøger hvilken betydning opmærksomhed på kropslighed og (inter)kulturel praksis kan have for læringsmuligheder og tilgange til undervisning i bevægelse, dans og idræt og i andre fagområder, hvor bevægelse anvendes som metode i undervisning.

Projekter foregår både i Danmark og som samarbejder internationalt.

 

Medlemmer af forskningsgruppen

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Charlotte Svendler Nielsen Lektor +4535320830 E-mail
Helle Winther Lektor +4535320806 E-mail
Lillan Madsen Lektor emeritus +4535320865 E-mail
Maise Johansen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail

Eksterne

Navn Titel Tilknytning E-mail
Line Fredens Ph.d. studerende Danmarks Pædagogiske Universitet

Line.Fredens@dkdm.dk

Mie Maar Andersen Ph.d. studerende Elsass Fonden
Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
mma@elsassfonden.dk
Anna Pouplier Ph.d. studerende Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium (Bonkolab) anna.pouplier@regionh.dk