Krop, læring og social forandring

Forskningsgruppen arbejder med praksisnær forskning. 

Forskningen har primært fokus på skabe og dokumentere bæredygtige forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social forandring i mangfoldige kontekster.

Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling, livsmestring og professionel kompetence.

Forskningen er forankret i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.

Krop, læring og social forandring tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte.

To overordnede spor

 

 

 

 

 

Forskningsgruppeleder

Dansedage med unge

29-01-2018

Dokumentarfilm om undervisning på Institut for Idræt og Ernæring. Filmen "Dansedage med Unge" følger 1 underviser, 21 studerende og 200 gymnasielever igennem et innovativt og udfordrende undervisningsforløb, der har fokus på dans, kreativitet, krop og lederskab.

Læs mere

Medlemmer af forskningsgruppen

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Charlotte Svendler Nielsen Lektor +45 353-20830 E-mail
Helle Winther Lektor +45 353-20806 E-mail
Lillan Madsen Lektor emeritus +45 353-20865 E-mail
Reinhard Stelter Professor +45 353-20866 E-mail
Steen Ingemann Jørgensen Ph.d.-studerende   E-mail

Eksterne

Navn Tilknytning Telefon E-mail
Line Fredens
Ph.d. studerende
Dansmarks Pædagogiske Universitet

Line.Fredens@dkdm.dk

Mie Maar Andersen
Ph.d. studerende
Elsass Fonden
Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
mma@elsassfonden.dk
Anna Pouplier
Ph.d. studerende
Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium (Bonkolab) anna.pouplier@regionh.dk
Morten Bertelsen
Louise Baumgarten

Maise Johansen

Røde Kors