Krop, læring og social forandring

Forskningsgruppen arbejder med praksisnær forskning. 

Forskningen har primært fokus på skabe og dokumentere bæredygtige forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social forandring i mangfoldige kontekster.

Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling, livsmestring og professionel kompetence.

Forskningen er forankret i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.

Krop, læring og social forandring tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte.

To overordnede spor

 

 

 

 

 

Medlemmer af forskningsgruppen

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Charlotte Svendler Nielsen Lektor +45 353-20830 E-mail
Helle Winther Lektor +45 353-20806 E-mail
Lillan Madsen Lektor emeritus +45 353-20865 E-mail
Louise Gottlob Baumgarten Videnskabelig assistent +45 353-21057 E-mail
Maise Johansen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Reinhard Stelter Professor +45 353-20866 E-mail
Steen Ingemann Jørgensen Ph.d.-studerende   E-mail

Eksterne

Navn Titel Tilknytning E-mail
Line Fredens Ph.d. studerende Danmarks Pædagogiske Universitet

Line.Fredens@dkdm.dk

Mie Maar Andersen Ph.d. studerende Elsass Fonden
Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
mma@elsassfonden.dk
Anna Pouplier Ph.d. studerende Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium (Bonkolab) anna.pouplier@regionh.dk
Morten Bertelsen