MOVEOUT

En cluster randominiseret undersøgelse af effekter af udeskole

Udeskole er blevet udbredt i danske skoler de sidste to årtier og særligt under COVID-19-pandemien. I MOVEOUT vil vi undersøge, hvilken effekt fem timers udeskole om ugen har på børns bevægelse, samt mekanismerne bag. Dermed vil vi få større klarhed over, hvilke pædagogikker og metoder i udeskole, der øger bevægelse for børn og unge i folkeskolen, herunder børn med risiko for overvægt og en inaktiv hverdag.

Udeskole foregår også i byen. Fotograf: Richard Hare
Udeskole foregår også i byen. Fotograf: Richard Hare

 

 

 

 

 

 

 

I MOVEOUT deltager 30 skoler med en eller flere klasser på 4. til 9. klassetrin. De 30 skoler bliver via lodtrækning tilfældigt opdelt, således at klasser på 15 skoler bliver udtrukket til over et år at praktisere udeskole fem timer om ugen, samtidig med at klasser på de øvrige 15 skoler har en mere traditionel skoledag uden regelmæssig udeundervisning.

Dette giver mulighed for at undersøge udeskolens overordnede betydning for elevernes daglige fysiske aktivitet, trivsel og faglige niveau. Derudover undersøger man også hvilken betydning de anvendte pædagogiske metoder og undervisningsformer har for bl.a. børnenes bevægelse og motivation for fysisk aktivitet.

 

 

 

 

 

Støttet af

Novo Nordisk fonden

Projektperiode: 
15. juni 2021 til 14. oktober 2026.

Kontakt

Forsker Mads Bølling
mads.boelling@regionh.dk

Involverede i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail

Eksterne

Navn Titel Institution
Mads Bølling Ph.d., forsker Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Peter Elsborg Ph.d., postdoc Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Charlotte Demant Klinker Seniorforsker og teamleder Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Peter Bentsen Centerchef og adjungeret professor i udeskole og udepædagogik Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Lærke Mygind Videnskabelig Assistent Steno Diabetes Center Copenhagen