Danish assesement of Physical Literacy (DAPL)

Bevægelseskompetence blandt danske børn

Projektet oversætter og tilpasser en canadisk test til dansk sprog og kontekst og gennemfører den første måling af Danske børns physical litteracy.

Udviklingen af physical literacy (bevægelseskompetence) i barndommen er afgørende for fysisk aktivitet senere i livet.

Metodeudviklingen og dataindsamlingen vil hjælpe fremtidigt arbejde med at evaluere og tilrettelægge strategier som støtter fysisk aktivitet og sund livsstil.

 

 

 

 

 

 

Støttet af

Projektet er en del af et større samarbejdsprojekt mellem Steno, Dansk Skoleidræt og Københavns Universitet

Kontakt

Paulina Sander Melby
Ph.d. studerende

Involverede i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Glen Nielsen Lektor +4535320869 E-mail

Eksterne

Navn Titel Telefon E-mail
Bjørn Friis Neerfeldt

Generalsekretær, Dansk skoleidræt

2989 9817  bc@skoleidraet.dk 
Peter Bentsen

Centerleder for Clinical Research and Prevention Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, Affiliated Professor, University of Copenhagen

peter.bentsen@regionh.dk