19. februar 2018

Udvikling og læring gennem helhedsorienterede bevægelsesprogrammer for mennesker med handicap

phd-projekt

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan deltagere med handicap (cerebral parese) oplever og udvikler sig gennem to forskellige helhedsorienterede bevægelsesprogrammer. På et mere overordnet niveau søger projektet at supplere eksisterende forskning og (re)habiliteringsindsatser indenfor området, da et fokus på krop og bevægelse i relation til psykosocial udvikling hidtil har været underbelyst.

Finansiering

Innovationsfonden og Elsasscenteret

Kontakt

Ph.d. studerende Mie Maar Andersen, mma@elsassfonden.dk
Lektor Helle Winther, hwinther@nexs.ku.dk, vejleder.