19. marts 2018

Team Tvilling - Når bevægelse bevæger

Team Tvilling

Projektet vil bidrage med ny viden om betydningen af positive kropsoplevelser, livskvalitet, ligeværdige relationer og identitetsudviklende fællesskaber for mennesker, som har store bevægelsesbegrænsninger.

I Danmark er der mange mennesker, der på grund af store fysiske handicaps må leve deres liv på institution. Nogle af de mennesker, der har bevægelseshandicaps, er ikke stand til at være ”fysisk aktive” og har dermed også en risiko for at komme ind i en negativ spiral, der har konsekvens for deres livskvalitet og deres følelsesmæssige og sociale liv.

I Team Tvilling er, at handi-atleten er meget lidt fysisk aktiv i traditionel idrætslig forstand. Det særlige er også, at der ikke er nogen hjælper, men derimod frivillige løbere, der er med i de ligeværdige teams under mottoet ”We Run Together”. Derfor er projektet også med til at stille spørgsmål og åbne nye muligheder.

Den måde Team Tvilling ser og arbejder med handi-atleter på, kan i samspil med aktuel bevægelsesforskning åbne for de praksisnære potentialer i en flerdimensionel bevægelsesforståelse og et helhedsorienteret krops- og menneskesyn.

Når glæden strømmer igennem kroppen og fællesskabet samles før, under og efter et løb, er der følelsesmæssige og sociale bevægelser i spil, der kan have stor betydning for livskvaliteten. Samtidig har projektet potentiale til at vise, at der også er tale om en fysiologisk bevægelsesdimension hos handi-atleten under aktiviteten.

Læs rapporten Forundersøgelse om Team Tvilling.

Finansiering

Projektet er støttet af Bevica fonden og Helsefonden og er et samarbejde mellem Handicapidrættens videnscenter og Institut for Idræt og Ernærning.

Kontakt

Helle Winther, hwinther@nexs.ku.dk
Anne Merete Kissow,
Carsten Sandahl,
Mogens Theisen Petersen.