14. februar 2018

Mærk cirkus

Ph.d. projekt

Mærk cirkus. En undersøgelse af kunstnerisk orienterede forskningsmetoder til belysning af nycirkus artistelevers kropslige læreprocesser

Projektet sætter fokus på udvikling og anvendelse af kunstnerisk orienterede forskningsmetoder med udgangspunkt i nycirkus artistelevers praksis og kropslige læreprocesser.

Projektet tog udgangspunkt i et empirisk arbejde, der fandt sted på Artistlinien på Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) i København (DK). Undersøgelsen og dens resultater bidrager til pædagogisk orienteret Arts-Based Research samt fænomenologisk orienteret forskning i kropslige læreprocesser og cirkus.

Konklusionen er, at en narrativ og kropslig-kunstnerisk metodologi åbner rige muligheder for at undersøge og formidle kropslige læreprocesser, og at den vil kunne benyttes til undersøgelse af blandt andet også dans, bevægelse og idræt, samt evt. også håndværksfag og professionsuddannelser.

Læs mere om ph.d. afhandlingen.

Finansiering

Kulturministeriet.

Kontakt

Stine Degerbøl, adjunkt på Professionshøjskolen UCC.
Vejledere: Helle Winther og Charlotte Svendler Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring.