08. januar 2018

Krop, bevægelse og lederskab i uddannelse og professionel praksis

Embodiment & leadership

Dette forskningsområde undersøger, hvilken betydning kroppen har for lederskab, relationskompetence, autenticitet, nærvær og anerkendende kommunikation, og hvordan dette kan trænes i professionel praksis.

Området tager udgangspunkt i tidligere forskning og publicering - Kroppens sprog i professionel praksis.

I forskningsområdet undersøges det især, hvordan bevægelsesundervisning og en øget bevidsthed om kroppens sprog kan udvikle professionspersonlig komptence og implementeres i uddannelsesmæssige kontekster og professionel praksis.

Hensigten er, at resultaterne af forskningen kan implementeres i professionsuddannelser, universitetsuddannelser og efter-/videreuddannelser.

Forskningsområdet har flere sideløbende projekter og er desuden forbundet med satsningsområdet Embodiment and learning in Education ved Helle Winther og Charlotte Svendler Nielsen.

Finansiering

Videnskabsministeriet og Fonden for Entreprenørskab.

Kontakt

Helle Winther