15. januar 2018

Interkulturel læring og undervisning

projekt

Interkulturel læring og undervisning med fokus på kunstformer og bæredygtig udvikling i Cape Town og København

Undervisnings- og forskningsprojektet involverer skolebørn i Cape Town og København i en undersøgelse af sammenhænge mellem klima, kultur og forskellige udtryksformer.

Projektet fokuserer på koblinger mellem dans og billedkunst, og indholdet i undervisningen relaterer sig overordnet til FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling med fokus på, hvordan kultur og natur har indflydelse på hinanden henholdsvis nord og syd for ækvator.

Det undersøges hvad børn kan lære igennem sådanne samarbejder om sig selv, andre og deres omverden og hvordan der kan skabes forbindelse imellem børnenes indtryk og udtryk, både i kunstnerisk form og i alternative refleksionsformer som udtryk for læring.

Finansiering

Forsknings-og Innovationsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommunes Åben Skole pulje.

Samarbejdspartnere

Institut for Kunst og Kulturvidenskaber, Københavns Universitet, Det Danske Kulturinstitut, University of Cape Town School of Dance og the Peter Clarke Art Center i Cape Town.

Kontakt

Charlotte Svendler Nielsen