12. februar 2018

Bevægelse og flow i børn og unges lære- være- og udviklingsprocesser

Bevægelsespsykologi og grundfølelser

Dette projekt har både teoriudviklende, praksisnære og innovative dimensioner. Projektet dokumenterer hvordan og hvorfor bevægelse, leg og dans kan åbne for flow, fællesskab, bevægelsesglæde og personlig udvikling i børn og unges lære- og være- og udviklingsprocesser.

Projektet tager udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsforståelse.

Bevægelsespsykologisk fokuseres der på det nære samspil mellem de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale, kulturelle og spirituelle bevægelsesdimensioner, der spiller ind på børn og unges udvikling og trivsel i fællesskaber.

Der fokuseres især på, hvordan bevægelse kan støtte sårbare børns følelsesmæssige processer og kropslige ressourcer og dermed stimulere til positiv udvikling. Herunder betydningen af at bevægelsesundervisere har indsigt i grundfølelsernes betydning i bevægelsesundervisning.

Publikation til download

Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale

Finansiering

København Universitet

Samarbejdspartnere

Via University college og andre professionshøjskoler.

Kontakt

Lektor Helle Winther, hwinther@nexs.ku.dk