21. april 2015

Embodiment, learning and social change

Tovholder

Helle Winther

Embodiment, Learning and Social Change har til formål at analysere, dokumentere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social udvikling i mangfoldige kontekster. Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling og professionel kompetence.

Emnet forankres i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.
Embodiment Learning and Social Change tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte.

Forskningen har to overordnede spor: