21. april 2015

Embodiment, learning and social change

Tovholder

Helle Winther

Embodiment, Learning and Social Change har til formål at analysere, dokumentere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social udvikling i mangfoldige kontekster. Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling og professionel kompetence.

Emnet forankres i en helhedsorienteret kropsforståelse, som inkluderer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelt udviklende dimensioner af den kropslige læring.
Embodiment Learning and Social Change tager primært udgangspunkt i kvalitativ forskning, praksisnære studier og aktionsforskning og har dermed et stærkt anvendelsesorienteret sigte.

Forskningen har to overordnede spor:

Movement, learning and social change

Dette spor fokuserer på, hvordan idræt/bevægelse herunder især elementer fra dans, leg og kampkunst kan støtte lærings-, udviklings- og identitetsprocesser hos børn, unge, voksne, ældre og sårbare målgrupper.

Her fokuseres der på, hvordan der kan arbejdes med bevægelse som udviklende læringspotentiale og pædagogisk tilgang i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser.
Vi undersøger også, hvordan der kan arbejdes med de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og socialt udviklende dimensioner af den kropslige læring i andre bevægelsesmæssige kontekster. Her tematiseres især betydningen af bevægelsesglæde, bevægelsesmestring, følelseshåndtering, flow og fællesskab samt idrættens betydning for inklusion, anerkendelse og kønsidentitet.

Embodiment, coaching and leadership

I dette spor undersøger vi, hvilken betydning kroppen har for lederskab, relationskompetence, autenticitet, nærvær og anerkendende kommunikation, og hvordan dette kan trænes i professionel praksis. Herunder undersøges det, hvordan coaching, bevægelsesundervisning og en øget bevidsthed om kroppens sprog som professionsudviklende potentiale kan implementeres i fremtidens uddannelsesmæssige kontekster.

Dette spor relateres til professionsuddannelser, universitetsuddannelse og efter-/videreuddannelse. Der fokuseres på en stærk og hverdagsnær samklang mellem praksis og teori.

Igangværende projekter