14. maj 2018

Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium (GISU)

projekt

På Rysensteen Gymnasium arbejder man med sundhed og bevægelse ud fra en demokratisk tilgang. Med udgangspunkt i skolens vision om kreativ faglighed og demokratisk bevidsthed samt skolens strategispor "Sundhed og Bevægelse", skal Rysnesteens elever og lærere i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring, selv være med til at sætte dagsordenen for, hvordan sundhed og idræt udfoldes på deres skole.

Forskerne undersøger, hvordan en sådan tilgang til sundhedsfremme er mulig, og hvordan man skaber rammer som styrker medindflydelse og på baggrund her af fremmer sundhed på en demokratisk måde.

Publikationer

Kontakt

Hvis du vil høre mere om projektet kan du rette henvendelse til
Adjunkt Stine Frydendal, sfrydendal@nexs.ku.dk
Lektor Lone Friis Thing, lfthing@nexs.ku.dk
Lektor Laila Ottesen, lottesen@nexs.ku.dk