21. april 2015

Sundhed, implementering og innovation

Tovholder

Laila Ottesen

Clusteret forsker i sundhed som et samfundsmæssigt og kulturelt fænomen på makro-, meso- og mikroniveau. Det vil sige, at vi både forsker i sundheds- og idrætspolitik, i hvordan forskellige organisationer og institutioner arbejder med sundhed og idræt, samt hvordan sundhedsinterventioner med idræt/motion designes og implementeres i alle hverdagslivet kontekster: arbejdspladser, familie, idrætsforeninger, sundhedscentre, skoler, bolig- og rekreative områder såvel på land som i by.

Clustrets forskning i sundhed er både grundforskning, der med et kritisk udgangspunkt (sociology of health) forholder sig til de eksisterende sundhedsdiskurser og anvendt forskning (sociology for health), der i samarbejde med eksterne interessenter forsker i sundhedsfremme. 

Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at fokusere på følgende to spor: