08. juli 2015

TEACHOUT - TrygFondens udeskole projekt

Afsluttet projekt

TEACHOUT TrygFondens udeskole projekt undersøgte styrker og svagheder ved at praktisere udeskole (undervisning uden for klasseværelset) i forhold til almindelig undervisning (hovedsageligt praktiseret på skolerne i klasselokaler) under rammerne af den nye skole reform.

Publikationer

Liste over publikationer tilknyttet TEACHOUT projektet.

Ph.d. projekter

Projekt 1: Elevernes fysiske aktivitet v/ Mikkel Bo Schneller

Mikkel Bo Schneller forsvarede den 16. juni 2017 sin ph.d. afhandling: Effects of education outside the classroom on objectively measured physical activity. Results from the TEACHOUT study.

Projekt 2: Elevernes læringsprocesser v/ Camilla Roed Otte

Camilla Roed Otte forsvarede den 8. juni 2018 sin ph.d. afhandling: Perspektiver på udeskole i relation til læsning, matematikfærdigheder og motivation for læring

Projekt 3: Elevernes sociale relationer v/ Mads Bølling

Mads Bølling forsvarede den 12. september 2018 sin ph.d. afhandling: Udeskole og børns trivsel. Et kvasi-eksperimentelt interventionsstudie af sammenhængen mellem ét års regelmæssig eksponering for udeskole og børns psykologiske trivsel, skolemotivation og sociale relationer.

Se video af Mads Bøllings præsentation: Del 1     Del 2

Projekt 4: Lærernes undervisning og didaktik v/ Karen Barfod

Karen Barfod forsvarede den 30. oktober 2018 sin ph.d. afhandling: At undervise i udeskole. Perspektiver på didaktik og lærerens arbejde.

Projektgruppen

  • Erik Mygind, (ledelse og projektansvarlig), Studielektor, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
  • Gertrud Pfister, Professor emeritus, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
  • Glen Nielsen, Lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
  • Peter Bentsen, Seniorforsker, Steno Diabetes Center Copenhagen
  • Niels Ejbye-Ernst, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Partnerskaber

Finansiering

TrygFonden.

Kontakt

Erik Mygind

TEACHOUT in English