21. april 2015

Børn og unges bevægelsesaktiviteter i skole og fritid

Tovholder

Glen Nielsen

Børn og unges daglige fysiske aktivitet består af flere forskellige typer lege-, idræts- og transportaktiviteter, i forskellige hverdagslivskontekster såsom hjemmet, skolen, idrætsforeninger og skolefritidsordninger.

I clusteret undersøges disse daglige kontekster og de forskellige normer, regler og resurser for bevægelsesaktivitet de indeholder, for dermed at kunne forbedre disse.
Det er overordnede formål er at skabe viden om, hvad der har betydning for såvel mængden af fysisk aktivet samt oplevelsen og udbyttet heraf blandt børn og unge, samt ikke mindst hvordan og hvorfor det har betydning.

To overordnede fokusområder

Det ene fokus er, hvilken betydning sociale, kulturelle og psykologiske forhold har for børn og unges bevægelsesaktivitet, samt hvordan de har betydning.

Det andet fokus er, hvilken betydning forskellige bevægelsesaktiviteter har for psykologiske og sociale forhold som læring, trivsel, motivation, sociale relationer, medborgerskab og inklusion.

Overordnede emner og målgrupper