21. april 2015

Børn og unges bevægelsesaktiviteter i skole og fritid

Tovholder

Glen Nielsen

Børn og unges daglige fysiske aktivitet består af flere forskellige typer lege-, idræts- og transportaktiviteter, i forskellige hverdagslivskontekster såsom hjemmet, skolen, idrætsforeninger og skolefritidsordninger.

I clusteret undersøges disse daglige kontekster og de forskellige normer, regler og resurser for bevægelsesaktivitet de indeholder, for dermed at kunne forbedre disse.
Det er overordnede formål er at skabe viden om, hvad der har betydning for såvel mængden af fysisk aktivet samt oplevelsen og udbyttet heraf blandt børn og unge, samt ikke mindst hvordan og hvorfor det har betydning.

To overordnede fokusområder

Det ene fokus er, hvilken betydning sociale, kulturelle og psykologiske forhold har for børn og unges bevægelsesaktivitet, samt hvordan de har betydning.

Det andet fokus er, hvilken betydning forskellige bevægelsesaktiviteter har for psykologiske og sociale forhold som læring, trivsel, motivation, sociale relationer, medborgerskab og inklusion.

Overordnede emner og målgrupper

Bevægelse i folkeskolen

I forlængelse af den nye skolereform undersøges potentialer og udfordringer forbundet med forskellige kontekster for børns bevægelsesaktiviteter i skole og fritid. I idrætsfaget er der fx store udfordringer med at involvere idrætsuvante børn. Der findes meget lidt viden om, hvordan skolereformens understøttende timer og påkrævede 45 minutters daglig aktivitet bedst udføres. Dette både set i forhold til skolernes resurser og muligheder for forankring, og i forhold til hvad der bedst understøtter børns bevægelsesglæde, motivation, trivsel, og læring.

Idræt og fysisk aktivitet blandt unge i såvel gymnasieskolen som på erhvervsskoler

Både frafald fra ungdomsuddannelser og fysisk inaktivitet er udbredte problemstillinger blandt unge. I clusteret undersøges gymnasieskolen og erhvervsuddannelser som kontekster for fysisk aktivitet og idræt. Et fokus er anvendelse af idræt som metode til at styrke sociale relationer og trivsel og dermed fastholdelse på uddannelserne. Det ønskes både at undersøge potentialer og problemer i forbindelse med idrætsfaget samt at eksperimentere med mulige forbedringer heraf. Derudover undersøges forhold af betydning for unges bevægelseskultur og aktivitet i fritiden.