Forskningsclustre

Forskningen i sektionen Idræt, individ & samfund er inddelt i forskningsclustre.

 • Børn og unges bevægelsesaktiviteter i skole og fritid

  Tovholder: Glen Nielsen.
  Det er overordnede formål med dette cluster er at skabe viden om, hvad der har betydning for såvel mængden af fysisk aktivet samt oplevelsen og udbyttet heraf blandt børn og unge, samt ikke mindst hvordan og hvorfor det har betydning. »

 • Sundhed, implementering og innovation

  Tovholder: Laila Ottesen.
  Dette cluster forsker i sundhed som et samfundsmæssigt og kulturelt fænomen på makro-, meso- og mikroniveau. Det vil sige, at vi både forsker i sundheds- og idrætspolitik, i hvordan forskellige organisationer og institutioner arbejder med sundhed og idræt, samt hvordan sundhedsinterventioner med idræt/motion designes og implementeres i alle hverdagslivet kontekster: arbejdspladser, familie, idrætsforeninger, sundhedscentre, skoler, bolig- og rekreative områder såvel på land som i by. »

 • Embodiment, learning and social change

  Tovholder: Helle Winther.
  'Embodiment, learning and social change' har til formål at analysere, dokumentere og skabe forandringsprocesser i forhold til krop, læring og social udvikling i mangfoldige kontekster. Vi belyser kroppens og bevægelsens betydning for livsglæde, læring, fællesskab, identitetsudvikling og professionel kompetence. »