13. september 2018

Forskningscenter OPUS

Forskningscenter OPUS

Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad - havde hjemsted på SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Projektet løb over 5 1/2 år (2009-2014).

Projektet var et samarbejde mellem SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Fødevareinstituttet ved DTU, Meyers Madhus, Gentofte Universitetshospital, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Århus Universitet og Nordea-fonden.

Projektet blev muliggjort af Nordea-fondens støtte på 100 mio. kr. Fonden har et almennyttigt og velgørende formål. og støtter aktiviteter, der fremmer gode liv - se mere på www.nordea-fonden.dk

Projektet havde institutleder, professor, dr.med. Arne Astrup som centerdirektør.

Formål

Formålet med projektet var at udvikle og teste Ny Nordisk Hverdagsmad - et sundt, velsmagende og bæredygtigt måltidssystem baseret på nordiske råvarer og skabe evidensbaseret viden om, hvad sundere kost betyder for indlæring, adfærd, trivsel og sundhed hos børn.

 Nedenstående områder blev nærmere undersøgt i OPUS:

  • Kan Ny Nordisk Hverdagsmad forebygge og afhjælpe overvægt blandt børn?
  • Er der et uerkendt sundhedspotentiale i det nordiske råvaregrundlag?
  • Hvordan kan velsmag bruges som våben imod sygdom?
  • Kan Ny Nordisk Hverdagsmad tilpasses forskellige kulturelle normer og behov?
  • Kan Ny Nordisk Hverdagsmad styrke børns fysik og mentale udvikling?
  • Kan vi udvikle et nyt nordisk måltidskoncept Ny Nordisk Hverdagsmad - der bliver det 21. århundredes svar på Middelhavskosten?
  • Kan Ny Nordisk Hverdagsmad på samme tid fremme Danmarks konkurrencesituation og planetens sundhed gennem en mere bæredygtig fødevareproduktion med mindre miljøbelastning?

OPUS Skolemadsprojekt

OPUS Skolemadsprojekt var et projekt under Forskningscenter OPUS, og projektet undersøgte effekten af Ny Nordisk Hverdagsmad på skolebørns trivsel, udvikling og sundhed.
Læs mere om OPUS Skolemadsprojekt

Afsluttende rapport 2009 - 2014

Find et samlet overblik over alle OPUS’ aktiviteter og resultater i Afsluttende rapport 2009 - 2014.

Finansiering

OPUS Skolemadsprojekt var støttet af Nordea-fonden.

Kontakt

Vil du vide mere om OPUS så kontakt venligst:
Kommunikationsansvarlig Kristian Levring Madsen
Mail: kma@nexs.ku.dk, telefon: 4048 1684.

Sekretariatsleder Eva Gleje
Mail: eg@nexs.ku.dk, telefon: 3533 3626.