Forskningsmetode

I Sektion for Fedmeforskning arbejder vi primært med randomiserede kostinterventionsstudier, hvor en gruppe af forsøgspersoner over en kortere eller længere periode gennemfører en intervention med kost, kosttilskud eller medicin, oftest i kombination med andre adfærdsændringer. Deltagerne overvåges før, under og efter interventionsperioden.

Instituttet har et bredt spektrum af faciliteter, herunder respirationskamre og ventilerede hood-systemer til måling af energiforbrug, måling af appetitregulering, DEXA-scannere til måling af kropssammensætning, et fuldt udstyret forsøgskøkken, accelerometre til at måle niveauet af fysisk aktivitet og søvn, diætister der laver kostvejledning, sygeplejersker og læger som dispenserer medicin og registrerer tegn på sygdomme, bioanalytikere der opsamler de biologiske prøver (blod, fedt- og muskelbiopsier, urin, spyt og afføring) og laboratorieudstyr til analyse af hormoner mv. relateret til ernæringstilstand, metaboliske tilstande og forskellige sygdomme som type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Desuden samarbejder vi med andre forskningsinstitutioner og hospitaler, fx om brug af forskellige billeddannelsesteknikker, herunder MRI-scanning og om at måle det maksimale iltoptag eller analysere sammensætning af bakterier i tarmen. Disse ressourcer giver os mulighed for at lave meget detaljerede fænotypiske beskrivelser af vores forsøgsdeltagere.

Vores undersøgelser gennemføres i henhold til studiets protokol, den nuværende version af Helsinki-erklæringen (64 WMA-General Assembly, Fortaleza, Brasilien, oktober 2013) og ICH-GCP, (International Conference on Harmonization E6 Good Clinical Practice), i det omfang der er muligt og relevant i daglig samarbejde med instituttets GCP-koordinator. Alle nationale love og bestemmelser vedrørende human forskning, eksempelvis godkendelse af Videnskabsetisk Komité eller af andre myndigheder bliver efterlevet.