Forskningsprofil

Sektion for fedmeforskning udfører fysiologisk og klinisk forskning i appetitregulering og energiomsætning med det formål at forebygge og behandle fedme og relaterede livsstilssygdomme, såsom type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Sektionen dækker forskning inden for genetiske, fysiologiske, adfærdsmæssige, psykologiske, medicinske og kirurgiske faktorer.

Sektionen forestår desuden basalfysiologisk og genetisk forskning i den humane appetitregulering og energimetabolisme. Sektionen er førende i Danmark og Europa, hvad angår gennemførelse af randomiserede kliniske studier (lodtrækningsforsøg) på overvægtige patienter i henhold til kvalitetsstandarden Good Clinical Practice (GCP).

Effekten af en række forskellige ernæringsmæssige komponenter, herunder kostsammensætning, fødevaregrupper, fødevarekomponenter, bioaktive fødevarer samt fysisk aktivitet bliver undersøgt i kortere og længere interventionsstudier blandt grupper af voksne personer i forhold til appetit, vægttab og vægttabsvedligeholdelse, energimetabolisme og involverede hormoner og signalstoffer. Indflydelsen af ikke-ernæringsmæssige, adfærdsmæssige og miljømæssige faktorer, som f.eks. søvn, stress og tarmbakteriesammensætning på regulering af energibalance bliver også undersøgt.