Forskningsprofil

Sektion for fedmeforskning udfører fysiologisk og klinisk forskning i appetitregulering og energiomsætning med det formål at forebygge og behandle fedme og relaterede livsstilssygdomme, såsom type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Sektionen dækker forskning inden for genetiske, fysiologiske, adfærdsmæssige, psykologiske, medicinske og kirurgiske faktorer.

Sektionen forestår desuden basalfysiologisk og genetisk forskning i den humane appetitregulering og energimetabolisme. Sektionen er førende i Danmark og Europa, hvad angår gennemførelse af randomiserede kliniske studier (lodtrækningsforsøg) på overvægtige patienter i henhold til kvalitetsstandarden Good Clinical Practice (GCP).

Effekten af en række forskellige ernæringsmæssige komponenter, herunder kostsammensætning, fødevaregrupper, fødevarekomponenter, bioaktive fødevarer samt fysisk aktivitet bliver undersøgt i kortere og længere interventionsstudier blandt grupper af voksne personer i forhold til appetit, vægttab og vægttabsvedligeholdelse, energimetabolisme og involverede hormoner og signalstoffer. Indflydelsen af ikke-ernæringsmæssige, adfærdsmæssige og miljømæssige faktorer, som f.eks. søvn, stress og tarmbakteriesammensætning på regulering af energibalance bliver også undersøgt.

Sektionens forskningsmetoder

I Sektion for Fedmeforskning arbejder vi primært med randomiserede kostinterventionsstudier, hvor en gruppe af forsøgspersoner over en kortere eller længere periode gennemfører en intervention med kost, kosttilskud eller medicin, oftest i kombination med andre adfærdsændringer. Deltagerne overvåges før, under og efter interventionsperioden.

Instituttet har et bredt spektrum af faciliteter, herunder respirationskamre og ventilerede hood-systemer til måling af energiforbrug, måling af appetitregulering, DEXA-scannere til måling af kropssammensætning, et fuldt udstyret forsøgskøkken, accelerometre til at måle niveauet af fysisk aktivitet og søvn, diætister der laver kostvejledning, sygeplejersker og læger som dispenserer medicin og registrerer tegn på sygdomme, bioanalytikere der opsamler de biologiske prøver (blod, fedt- og muskelbiopsier, urin, spyt og afføring) og laboratorieudstyr til analyse af hormoner mv. relateret til ernæringstilstand, metaboliske tilstande og forskellige sygdomme som type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Desuden samarbejder vi med andre forskningsinstitutioner og hospitaler, fx om brug af forskellige billeddannelsesteknikker, herunder MRI-scanning og om at måle det maksimale iltoptag eller analysere sammensætning af bakterier i tarmen. Disse ressourcer giver os mulighed for at lave meget detaljerede fænotypiske beskrivelser af vores forsøgsdeltagere.

Vores undersøgelser gennemføres i henhold til studiets protokol, den nuværende version af Helsinki-erklæringen (64 WMA-General Assembly, Fortaleza, Brasilien, oktober 2013) og ICH-GCP, (International Conference on Harmonization E6 Good Clinical Practice), i det omfang der er muligt og relevant i daglig samarbejde med instituttets GCP-koordinator. Alle nationale love og bestemmelser vedrørende human forskning, eksempelvis godkendelse af Videnskabsetisk Komité eller af andre myndigheder bliver efterlevet.

Facilitetsbeskrivelse: Respirationskamre til måling af energiomsætning på mennesker.

Beskrivelse af instituttets respirationskamre

Institut for Idræt og Ernæring råder over to respirationskamre til måling af menneskers energiomsætning. Her kan du hente en beskrivelse af kamrene.

Sektionens forskningsprojekter