PREVENTOMICS

Empower consumers to ’PREVENT’ diet-related diseases through ’OMICS’ science.

Overvægt og fedme er, og vil også i fremtiden være, et stigende problem, der danner grundlag for mange følgesygdomme. Men vægttab kan være svært og der findes ikke én fremgangsmåde, som passer til alle.

PREVENTOMICS projektet bygger derfor på at personalisere ernæring og livsstilsændringer baseret på individuelle mønstre af fysisk tilstand, genotype, livsstil og præferencer i kombination med informations- og kommunikationsteknologi.

Projektet er et europæisk samarbejde mellem forskere fra en række Universiteter, små og større virksomheder samt andre industrielle partnere fra Polen, Spanien, Storbritannien, Holland, Grækenland og Danmark. Det overordnet formål er at udnytte forebyggende personaliseret ernæring og potentialet i omics teknologien.

Som en del af PREVENTOMICS projektet skal der på Institut for Idræt og Ernæring gennemføres et klinisk pilotstudie, som skal undersøge effekten af fem forskellige personaliserede diæter og små livsstilsændringer for at fremme vægttab hos overvægtige i samarbejde med SimpleFeast.

Læs mere om Preventomics projektet (engelsk)

Involverede i projektet

Navn Titel Billede
Kristina Pigsborg Ph.d.-studerende Billede af Kristina Pigsborg
Mads Fiil Hjorth Lektor, sektionsleder Billede af Mads Fiil Hjorth
Preventomics logo

Støttet af

EU's Forsknings- og Innovationsprogram Horisont 2020.

Kontakt

Mads Fiil Hjorth
Lektor