FerMetS 

Illustration af mælk

Matrix karakterisering og betydningen af forskellige fermenterede mejeriprodukter på leverfedt, kardiometabolisk risiko og tarmmikrobiota for mænd med symptomer på det metaboliske syndrom (FerMetS).

Projektet undersøger betydningen af at inkludere forskellige typer af fermenterede mejeriprodukter som en integreret del af den daglige kost.

 

De fire forsøgsmejeriprodukter, som indgår i FerMetS-projektet, er blevet grundigt karakteriseret. Denne karakterisering er blevet udgivet som en publikation, og den kan findes her: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131919

FerMetS-projektets interventionsstudie blev udført i perioden fra februar 2021 til juni 2022. Formålet med interventionsstudiet er at undersøge effekten af at inkludere mejeriprodukterne som en integreret del af den daglige kost på leverfedt, kardiometabolisk risiko og tarmmikrobiota.

Interventionsstudiet blev indledt af en fireugers standardiseringsperiode, hvor forsøgspersoner blev instrueret i at inkludere sødmælk som erstatning af en del af deres daglige kost. Herefter blev en 16-ugers interventionsperiode startet op, hvor forsøgspersoner blev instrueret i at inkludere et af de fire forsøgsmejeriprodukter som erstatning af en del af deres daglige kost. Der blev i alt inkluderet 100 mænd med et body mass index mellem 28-45 kg/m2 og en taljeomkreds ≥ 102 cm.

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at arbejde med de data, som blev indsamlet gennem interventionsstudiet.

 

 

FerMetS er finansieret af Arla Food for Health og Mælkeafgiftsfonden.

Beløbene til dette projekt indsættes på en selvstændig forskningskonto, der er underkastet offentlig revision.

Fondsgiverne har ingen indflydelse på eksekvering, fortolkning eller offentliggørelse af projektet og intet af projektpersonalet er ansat eller aflønnet af fondsgiverne.

 

Involverede i projektet

Navn Titel Billede
Faidon Magkos Professor Billede af Faidon Magkos
Karoline Sandby Ph.d.-stipendiat Billede af Karoline Sandby
Søren Andresen Bioanalytiker Billede af Søren Andresen

Eksterne

Navn Institution
Karsten Kristiansen Biologisk Institut, Københavns Universitet
Hanne Bertram Aarhus Universitet

Støttet af

Arla Food for Health

Mælkeafgiftsfonden

Projektperiode: 2020 - 2023.

Kontakt

Projektleder og daglig ansvarlig
Karoline Sandby, ph.d. studerende
Mail: ksa@nexs.ku.dk