D-pro – Effekten af mælkeprotein og vitamin D

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektperiode: 2019-2020.

Effekten af mælkeprotein og D-vitamin på 6-8-årige børns vækst og sundhed

Projektets interventionsperiode og undersøgelser er nu afsluttet, og 200 børn har deltaget i projektet. Til forsøgsfamilierne skal der lyde en stor tak for deres ekstraordinære indsats.

Projektgruppen er i gang med at analysere resultaterne. Når resultaterne er blevet publiceret, kan artiklerne findes nedenfor.

Projektets formål

Projektets formål var at undersøge, om mælkeprotein og D-vitamin påvirker knogler, vækst, muskelstyrke, kropssammensætning, hjertemetabolisk sundhed, immunforsvar og risiko for luftvejsinfektioner hos 6-8-årige børn.

 

 

 

Projektet var et lodtrækningsforsøg, hvor 200 raske, 6-8-årige børn i en periode på 24 uger (ca. 6 måneder) dagligt indtog mælkeprodukter med enten højt (skyr) eller almindeligt (yoghurt) proteinindhold samt tabletter med enten 20 µg D-vitamin eller ingen D-vitamin (placebo). Forsøget kørte hen over vinteren 2019-2020 for at undgå, at resultaterne blev påvirket af D-vitamin fra solen.

Vi målte børnenes højde, vægt, taljeomkreds og blodtryk, og foretog en DXA-skanning af deres knogler. Vi tog også en blodprøve, hvor vi målte vækstfaktorer, D-vitamin-status samt fedt og sukker i blodet. Børnenes muskelstyrke blev målt ved øvelser som længdehop, benpres og håndgrebsstyrke. Hjemme registrerede forældrene børnenes kost og udfyldte spørgeskemaer, og børnene gik med en aktivitetsmåler.

D-pro er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden (Projekt-ID: H-19008199), og forsøget som helhed og forskningsbiobanken er registreret hos Datatilsynet samt hos clinicaltrials.gov.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forsøget blev gennemført på Københavns Universitet på Frederiksberg.

Baggrund

D-vitamin har i de seneste år været meget i fokus. Få fødevarer indeholder D-vitamin, og der er ikke tradition for at berige fødevarer med D-vitamin i Danmark. Om vinteren, hvor der ikke dannes D-vitamin i huden, er der derfor risiko for D-vitamin-mangel. Samtidig spiser flere og flere danskere skyr, som har et højt indhold af mælkeprotein.

Tidligere forskning tyder på, at mælkeprotein og D-vitamin hver for sig kan påvirke blandt andet knoglesundhed, vækst og muskelstyrke. De fleste forsøg er dog lavet med voksne, og vi ved for lidt om effekterne i børn. Siden mælkeprotein og D-vitamin kan påvirke nogle af de samme sundhedsparametre, er der potentiale for, at de kan øge hinandens effekter, når man kombinerer dem. Dette er så vidt vi ved endnu ikke blevet undersøgt.

Den type viden er dog vigtig for at kunne optimere kostanbefalingerne til børn og forbedre sundheden i de kommende generationer. D-pro forventes derfor at kunne bidrage med vigtig viden, der kan bruges, når der laves kostanbefalinger til børn.

Forsøgsmaden

For at sikre de bedste resultater i projektet, blev børnene ved lodtrækning fordelt i fire grupper, der spiste enten skyr og D-vitamin, yoghurt og D-vitamin, skyr og placebotabletter, eller yoghurt og placebotabletter.

Skyr, yoghurt og tabletter blev udleveret gratis til forsøgsdeltagerne, som skulle spise én tablet og ca. 260 g af mælkeprodukterne om dagen (ca. 2 liter om ugen). Mælkeprodukterne skulle erstatte en tilsvarende mængde mælkeprodukter i deltagernes sædvanlige kost.

Skyr og yoghurt blev leveret af Arla Foods, mens D-vitamin- og placebotabletter blev leveret af Oy Verman AB, Finland.

Deltagelse

Deltagere til forsøget blev inviteret ved hjælp af et invitationsbrev og en deltagerfolder, som blev sendt til udvalgte 6-8-årige børn i Storkøbenhavn i perioden fra juni til oktober 2019. Børnene blev identificeret via et udtræk fra CPR-registeret.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem Købehavns Universitet, Aarhus Universitet, Arla Foods Amba og Arla Foods Ingredients.
De projektansvarlige har ingen økonomiske interesser i projektets resultater eller økonomisk tilknytning til støttegiveren.

Projektansvarlig: Camilla Trab Damsgaard

Klinisk ansvarlig: Christian Mølgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanna G Stounbjerg, Line Thams, Mette Hansen, Anni Larnkjær, Julia W Clerico, Kevin D Cashman, Christian Mølgaard, Camilla T Damsgaard. Effects of vitamin D and high dairy protein intake on bone mineralization and linear growth in 6- to 8-year-old children: the D-pro randomized trial2021. American Journal of Clinical Nutrition.

 

 

 

 

 

 

 

 

Involverede i projektet

Navn Titel Billede
Camilla Trab Damsgaard Lektor Billede af Camilla Trab Damsgaard
Christian Mølgaard Sektionsleder Billede af Christian Mølgaard

Støttet af

Arla Food for Health

Kontakt

Nanna Groth Stounbjerg
Ph.d. studerende