Fish-Based, Ready-to-Use Therapeutic Food in Treatment of Severe Acute Malnutrition: Optimisation, Acceptability and Effectiveness of a Fish-Based RUTF, and Correlates of Polyunsaturated Fatty Acid Status

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  • Sanne Sigh

Baggrund: Underernæring er estimeret til at forårsage død af 3.1 millioner børn årligt. Svær akut underernæring (severe acute malnutrition, SAM) er en livstruende tilstand, som kræver øjeblikkelig behandling. Terapeutiske fødevarer anvendes i sygehusets behandling af SAM, hvor kliniske komplikationer er til stede og klar-til-brug-terpeutisk fødevarer (Ready-to-Use Theraputic Foods, RUTFs) anvendes i ambulant behandling af SAM. Omkring 2% af alle børn under 5 år lider af SAM i Cambodja. Almindelig anvendte importerede RUTF er ikke vel accepteret, hvilket kan have konsekvenser for behandlingen i Cambodja. Et samarbejde ledet af det Franske Nationale Forskningsinstitut for Bæredygtig Udvikling og UNICEF Cambodja sammen med Københavns Universitet og nationale partnere, igangsatte udviklingen af et lokalt produceret produktet i 2013. Den første udgave af et lokalt produceret produkt, et fiskebaseret smørlignede pasta (fremover benævnt; paste), blev testet blandt før-skole børn i 2014.

Flerumættede fedtsyrer (polyunsaturated fatty acids, PUFAs) er vigtig for børns fysike vækst, så vel som udviklingen af kognitionen og hjernen. Børn med SAM kan være sårbare overfor et utilstrækkelig indtag af PUFA. Børn med SAM lider ofte af inflammation og andre sundhedsmæssige udfordringer, hvilket kan påvirke sammensætningen af blodceller. Når PUFA er målt i fuldblod, der en blanding af celler og plasma, kan enhver ændring i blodcellerne påvirke
fortolkningen af PUFA status.

Formålet med denne ph.d-afhandling, var at optimere den første fiskebaserede paste til en RUTF, samt vurderer at vurdere om to versioner af det fiskebaseret produkt var acceptable iblandt Cambodjanske børn og deres forsørgere. Ydermere var effekten af det fiskebaserede RUTF vurderet iblandt børn i SAM behandling sammenlignet med et standard mælkbaseret RUTF. Slutteligt blev fuldblods PUFA status og deres potentiel association med markører af ernærings- og sundhedsstatus vurderet i børn med SAM.

Metoder:Denne ph.d.-afhandling kombinerer tre artikler. Artikel I rapporterer om forbedringen af detprøve-testet (den orginale) paste. I et smags studie undersøges smagsoplevelsen. To versioner afdet fiskebaserede produkt, (‘NumTrey-Paste’, som er en ren paste, og ‘NumTrey-RUSF’ en sprød vaffel fyldt med paste), sammenlignes med et mælkebaseret RUTF (BP-100TM). Smags studiet varet ikke-blindet krydsover-studie, som anvendte en sensorisk scoringstest, som var efterfulgt af enrangering af produkterne. Studiet var udført på børn mellem 6mdr.-18år (n = 52) samt deresforsørgere. Resultaterne var anvendt til yderligere at modificerer `NumTrey-Paste´ til `NumTreyRUTF´, en RUTF udgave af NumTrey-RUSF. Sluttelig blev ændring i smagsoplevelsen vurderethver anden uge i løbet af SAM behandling.

De to øvrige artikler var baseret på SAM studiet, et randomiseret enkelt-blindet kontrolleret studie.Artikel II rapportere effekten af NumTrey-RUTF (intervention, n = 60) sammenlignet med BP100TM (aktiv kontrol, n = 61) i øgning af vægt (g/kg/dag) blandt 6-59mdr. gamle børn i løbet af 8ugers hjemme-behandling af SAM. Sekundære anthropometriske resultater var ændringer i vægt,højde, midt-overarm omkreds (mid-upper-arm circumfrance, MUAC) sammen med score af vægtfor-højde (weigth-for-heght z-score, WHZ) og højde-for-alder (height-for-age z-score, HAZ).Berettigelse til SAM behandling var en WHZ ≤–2.8 og/eller MUAC ≤115 mm. Børnene havdeplanlagte opfølgnings besøg hver anden uge. Antropometriske målinger blev evalueret vedanvendelsen af standardiseret metoder.

Artikel III var et tværsnitsstudie på PUFA status baseret på baseline data fra SAM studiet som også inkluderer ældre børn som ikke er inkluderet i Artikel II. Fuldblods fedtsyre sammensætning i børn med SAM imellem 6 mdr. -18 år (n = 174), samt PUFA potentielle association med markøreraf ernærings- og sundhedsstatus blev vurderet. Fedtsyrer sammensætningen blev vurderet ud fratørrede blod pletter ved anvendelse af en standard gaskromatografi metode. Deres ernærings- ogsundhedsstatus blev målt ved antropometri og biokemiske markører (hæmoglobionpatier, Creaktiv protein (CRP), α1-syre glycoprotein (AGP) samt total antal af blodceller) ved anvendelseaf standardiseret metoder. Korrelationer blev analyseret ved anvendelse af simple og flere lineær regressions analyse.

Resultat: Artikel I viste at det var muligt at optimerer et fiskebaseret paste så det opfyldte FN´sspecifikationer for RUTF. I smags studiet, 21% af børnene kategoriserede NumTrey-Paste somoverordnet acceptable sammenlignet med 43% for BP-100TM og 36% for NumTrey-RUSF. Dervar ingen statistisk signifikant forskel i andelen af børn, som vurderede NumTrey-RUSF og BP100TM som det produkt de ”kunne lide bedst” (Pearson Χ2 test, p>0,05). Accepten evalueret af børn som modtog NumTrey-RUTF i løbet af 8 ugers behandling steg fra 72% til 85%, mens acceptenblandt børnene som modtog BP-100TM forblev omkring 90% under behandlingen.

Artikel II viste ingen statistisk signifikant forskel i den gennemsnitlig øgning af vægt imellem deto RUTF (1,06 g/kg/dag (95%CI: 0,72; 1,41) for BP-100TM og 1,08 g/kg/dag ( 0,75; 1,41) forNumTrey-RUTF). Ingen statistisk signifikant forskel imellem de to RUTF blev fundet for vægt,WHZ, HAZ eller MUAC i slutning af studiet. Statistisk forskel var fundet for øgning af højde tilfordel for BP-100TM fra starten til slutningen af studiet (p=0,016).I Artikel III havde omkring 14% af børnene tilsyneladende et meget lavt PUFA status. Vægt ogtyndhed (wasting) var ikke associeret med nogen PUFA´er, men lav HAZ (stunting) og lav højdevar konsekvent associeret med lav PUFA. Tilstedeværelsen af inflammation, anæmi oghæmoglobionpatier var ikke associeret med nogle PUFA´er. Forhøjede blodplader korrelerede medhøje niveauer af linolsyre og var tilsyneladende påvirket af både anæmi (p=0,010) og inflammation(p=0,002). Antallet af monocytter korrelerede med n-6- og n-3 langkædede PUFA og de forekomtilsyneladende høje under tilstedeværelsen af inflammation (p=0,052).

Konklusion: Små tørrede fisk kan anvendes i udviklingen af et RUTF der er tilpasset smag og præferencer iCambodja til behandlingen af SAM. Et smags studie bekræftede, at et rent paste-lignende RUTF sandynligvis ikke kan lykkes i Cambodja, men hvis pasten var fyldt i en vaffel var produktet lige så acceptabelt som et kommerciel mælkebaseret RUTF iblandt børn og deres forsørgere. Effektivitetsstudiet viste, at hverken BP-100TM eller NumTrey-RUTF var mere effektiv i forhold tilvægtøgning efter 8 ugers hjemmebaseret SAM behandling. Resutaterne støtter, at en vaffel fyldt med fiske-paste, NumTrey-RUTF, er særdeles relevant og det er et potentielt alternativ til det importerede mælkebaseret RUTF, der anvendes i behandligen af SAM i Cambodja. Lav PUFA niveauer blev fundet hos børn med SAM. Associationerne imellem lav PUFA og stunting behøver yderligere undersøgelse. Slutteligt, et forhøjet antal af blodplader og monocytter var associeret med PUFAniveauer, derfor bør fremtidige studier der vurderer PUFA status ved anvendelsen af fuldblod og tørrede blod pletter overveje følgesygdomme associeret med SAM, som kan ændre den cellulære sammensætning af fuldblod.

OriginalsprogEngelsk
Udgivelses stedCopenhagen
ForlagDepartment of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen
Antal sider187
ISBN (Trykt)978-87-7209-261-4
StatusUdgivet - 2018

Bibliografisk note

CURIS 2019 NEXS 179

ID: 218607447