7. december 2017

MILQ - Om vitaminer og mineraler i modermælk

projekt

MILQ (Mothers, Infants and Lactation Quality) er et forskningsprojekt, som undersøger indholdet af vitaminer og mineraler i danske mødres modermælk.

Formålet er at sikre bedst mulig ernæring til ammede børn i lavindkomstlande. Projektet er en del af et stort internationalt samarbejde som skal udvikle anbefalinger for indholdet af vitaminer og mineraler i modermælk. Fire lande indgår i MILQ; Danmark, Brasilien, Bangladesh og Gambia.

250 raske mødre og deres børn følges fra tredje trimester af graviditeten til barnet er ca. 9 måneder gammel.

Projektet starter i september 2017 og forventes afsluttet i efteråret 2019.

Læs mere på projektets hjemmeside.