30. august 2017

GREEiNSECT - Produktion af spiselige insekter

projekt

GREEiNSECT er et forskningssamarbejde der undersøger hvordan masse produktion af udvalgte insektarter kan blive udviklet til at forsyne Kenya med både næringsrige fødevarer og protein til husdyrsfoder.

Produktion af spiselige insekter kan blive et vigtigt bidrag til at sikre fødevareforsyningen nu og i fremtiden.

Et konsortium af universiteter og private entreprenører vil i fælleskab undersøge de tekniske, økonomiske og sociale aspekter af at udvikle insektproduktion i Kenya som en bæredygtig og socialt inkluderende ’grøn’ sector.

GREEiNSECT vil sikre forskningskapacitet i Kenya gennem støtte til uddannelse af ph.d. kandidater indenfor insektproduktion, fødevarer og økonomi.

GREEiNSECT forskning er opdelt i 5 arbejdspakker:

  • Produktion modeller for insekt produktion (små, ​​mellemstore og store)
  • Håndtering af sygdom og fødevaresikkerhed i insekt produktion 
  • Bidrag af insekter som en alternativ fødevarer og foderstoffer
  • Opbygning af forskning kapacitet og formidling
  • Projekt management

Projekt Partner

GREEiNSECT arbejder sammen med universiteter og virksomheder som rådgivere. Vores partnere har erfaring fra Afrika, Europa og Asien.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende GREEiNSECT projektet og spiselige insekter kan stilles til Projektleder Nanna Roos, nro@nexs.ku.dk, telefon 3533 2497.

Læs mere på projektets engelske hjemmeside www.greeinsect.ku.dk.